Klaus.cz


Hlavní strana » Knihy » Druhé holandské vydání knihy…


Druhé holandské vydání knihy Modrá, nikoli zelená planeta

Knihy, 7. 4. 2010

Předmluva

Od prvního holandského vydání této knihy uplynuly dva roky, což je v dnešním světě urychlené komunikace a informační záplavy relativně dlouhá doba.

V debatě o globálním oteplování se toho za tu dobu událo strašně moc, ale k uzoufání je to, že všechno v podstatě zůstává při starém. Dnes a denně jsou sice po celém světě vydávány nové a nové články, studie a knihy, které odhalují neudržitelnost a neobhajitelnost doktríny globálního oteplování, která za viníka – v posledním století probíhajícího – mírného oteplování považuje člověka a jím prováděné spalování fosilních paliv. Tyto práce současně dokazují naprostou nepotřebnost a nesmyslnou nákladnost opatření navrhovaných environmentalisty k souboji člověka s přírodou a klimatem. 

Přesto tato doktrína vítězně kráčí světem, neboť má své mocné zastánce. Politici objevili její velice slibný politický náboj a uvěřili, že jim přináší voliče. Postavili se do role zachránců světa. Nemalý počet byznysmenů pochopil, že se touto cestou dá uniknout z přísných zákonů trhu a že je možné úspěšně žadonit o štědré státní dotace. Intelektuálové, novináři a socialisté všeho druhu získali nové mocné argumenty pro svůj věčný boj s lidskou svobodou, trhem a kapitalismem.

Když tato má kniha vyšla v Holandsku poprvé, autor předmluvy Hans Labohm napsal, že jsem „na poli mezinárodních diskusí o změnách klimatu často považován za disidenta“ (odtud i název druhého vydání) a že jsem “mezi politiky jedním z mála, kdo není jen otrockým následovatelem alarmistických myšlenek, prezentovaných různými národními a mezinárodními organizacemi zabývajícími se klimatem a životním prostředím“. Mezi politiky možná jedním z mála jsem, ale mezi běžnými lidmi nikoli. Přibylo těch, kteří to všechno začínají více a více chápat. Začíná přibývat i vědců, kteří vykročili ze zátiší vědeckých časopisů a zúčastňují se veřejné diskuse na toto téma. Velká mezinárodní konference v březnu 2008 v New Yorku, kterou pořádal chicagský Heartland Institute, ukázala, že vědců, kteří přestávají mlčet, přibývá. O někoho ale i přicházíme. Velkou ztrátou pro boj s arogantní environmentalistickou doktrínou je předčasná smrt významného amerického spisovatele Michaela Crichtona, který svými argumenty a svým věhlasem velmi pomohl. Je v této knize několikrát citován. 

Za uplynulé dva roky toho vím o této problematice daleko více i já. Desetistránkový seznam literatury z prvního vydání své knihy bych mohl snadno několikanásobně rozšířit, ale i kdybych se pokoušel knihu přepisovat od základu, žádnou kvalitativní změnu bych v ní neudělal. Za tyto dva roky byla přeložena do čtrnácti jazyků. Pro zajímavost je uvedu v pořadí, v jakém překlady vycházely: němčina, holandština, angličtina, ruština, polština, španělština, bulharština, italština, francouzština, slovinština, albánština, dánština, arabština a japonština. Připravují se i překlady do rumunštiny, chorvatštiny, řečtiny a turečtiny. Kromě češtiny jsme tak u čísla 18.

Chci poděkovat těm, kteří se zasloužili o to, aby mohlo vzniknout druhé holandské vydání této knihy, především Johannu Grünbauerovi a nakladatelství Aspekt. Jsem rád, že vychází v zemi, která je mi velmi blízká; v zemi, jejíž historie i současnost prokázaly, že dostatečnou odpovědí na měnící se přírodní jevy a na eventuální změny klimatu, je technologický pokrok a schopnost člověka se adaptovat.

Václav Klaus

Titul: Blauwe Planeet (Niet Groen): De visie van een klimaatdissident
ISBN: 9059118642
Vydavatel: Aspekt
Jazyk: Nizozemština

Stránky vydavatele navštívíte kliknutím sem.

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu