Klaus.cz


Hlavní strana » Dokumenty » Odůvodnění vrácení zákona o…


Odůvodnění vrácení zákona o krajském referendu

Dokumenty, 19. 3. 2010

V Praze dne 19. března 2010

Vážený pane předsedo,

       skupina poslanců předložila v únoru 2009 návrh zákona o krajském referendu, který svou podstatou vychází ze zákona o místním referendu a s malými úpravami ho aplikuje na krajskou úroveň. Návrh zákona byl Poslaneckou sněmovnou schválen dne 9. března 2010. Využívám své pravomoci dané čl. 50 Ústavy České republiky a Poslanecké sněmovně zákon o krajském referendu a o změně některých zákonů vracím.

Zákon vracím z těchto důvodů:

1) Jedná se o poslanecký návrh zákona, který s řadou věcných argumentů odmítla vláda České republiky. Návrh zákona zamítnul i Senát Parlamentu České republiky. To velmi přesvědčivě naznačuje, že na zákon není v naší zemi konsensuální názor. Původně byl v Poslanecké sněmovně schválen velmi sporným poměrem 59:43 hlasů, tedy s pouhými 59 hlasy pro, což je podpora velmi slabá. Vážná debata o něm nikdy neprobíhala, ani v Parlamentu, ani na veřejnosti.

2) Zavedení institutu krajského referenda je závažným krokem měnícím poměry v našem státě. Proto zákon tohoto typu nemá být sněmovnou „protlačen silou“, navíc těsně před volbami. Jeho schválení by mělo být ponecháno na sněmovnu novou, která vznikne po volbách v květnu 2010, a navíc po širší diskusi.

3) Zákon mění existující poměry i tím, že je pokusem o zavedení prvků přímé demokracie na úroveň kraje, což je velmi sporné. Na rozdíl od místního referenda se na úrovni kraje jedná o čistou politiku a na tu v našem ústavním systému platí – jako zásadní princip – mechanismus nepřímé demokracie.

4) Zákon by se stal dalším krokem k regionalizaci České republiky a k parcelování státu. Znamenal by ohrožení konzistentnosti politického rozhodování, protože by mohl vést k tomu, že bude celostátní politika  jedním či více kraji blokována.

      Z těchto důvodů jsem se rozhodl novelu vrátit Poslanecké sněmovně.

      S pozdravem

      Václav Klaus

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu