Klaus.cz


Hlavní strana » Jinýma očima » Klausův nadační fond rozhodně…


Klausův nadační fond rozhodně nespí

Jinýma očima, 10. 6. 2005

Fungování Nadačního fondu Václava Klause (NFVK) není a nikdy nebylo netransparentní a není a nebylo ani "zahaleno určitým tajemstvím", jak píše pan Ptačinský. Autor článku také čtenářům sděluje, že "vedení nadace v minulosti nepředkládalo ani povinné výroční zprávy o svém hospodaření", a tím navozuje dojem, že nadace neplnila nějakou zákonem či jiným předpisem danou povinnost. Tak tomu rozhodně není. Od roku 1998, kdy začal platit zákon č. 227 - o nadacích a nadačních fondech, který ukládá povinnost podávat na soud výroční zprávy, jsou tyto zprávy na soud předávány. O tom se může přesvědčit v nadačním rejstříku Městského soudu v Praze každý. Do roku 1998 neexistoval žádný předpis, který by něco takového nadacím ukládal, a nebylo tedy ani kam takové zprávy předkládat.

Název článku je mimořádně nepravdivý. Tak například jen v roce 2004 poskytl NFVK 77 nadačních příspěvků v souhrnné výši 891 tisíc korun. Naprostá většina těchto příspěvků byla poskytnuta těm nejpotřebnějším - konkrétním těžce zdravotně postiženým občanům ve finanční nouzi. Možná se mohou jak počet příspěvků, tak jejich celková finanční částka, poměřovány prostředky, které protečou jinými nadacemi a nadačními fondy - zdát někomu nízké. Finanční prostředky Nadačního fondu Václava Klause nejsou ale nijak závratné a jsou tvořeny výhradně ze soukromých zdrojů -darů a z úrokových výnosů. Z veřejných rozpočtů - tedy od státu, měst a obcí či státem zřízených fondů nepřijal a nepřijímá fond ani haléř.

Chtěl-li tedy pan Ptačinský čtenářům LN sdělit, že NFVK pospává v blažené nečinnosti, pak výrazně přestřelil. Nemám to ale Lidovým novinám ani jejich redaktorovi za zlé. Nadační fond Václava Klause totiž nedělá a nebude dělat povyk typu "Všichni se podívejte, jaké dobro Klausův fond dělá, a náležitě si ho za to važte!". Proto asi může být povrchním pozorovatelem považován za spící.

Jaroslav Bachora, tajemník Nadačního fondu Václava Klause, Lidové noviny 10.6.2005

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu