Klaus.cz


Hlavní strana » Jinýma očima » Je prezident Protiameričan?


Je prezident Protiameričan?

Jinýma očima, 6. 5. 2003

Na otázku německého novináře, zda si umí představit, že by američtí vojáci byli přeloženi z Německa do České republiky, odpověděl prezident Klaus: "Po celou dobu od roku 1989 až po dnešek toto téma nehrálo žádnou roli. Nikdo o něm veřejně nediskutoval. Nikoho v mém rodinném ani přátelském kruhu nenapadlo na toto téma mluvit. Toto téma je pro nás absolutně nové. Na základě naší historie jsme velmi citliví na příchod cizích vojenských jednotek na naše teritorium. Myslím si, že znovuumístění cizích vojenských jednotek by nebylo vítáno. A skutečně nerozumím tomu, jaký vojenský smysl by tyto základny měly mít." Z toho sice nevyplývá, že prezident Klaus americké vojáky v ČR nechce nebo že je přirovnává k sovětské armádě či wehrmachtu, ale je to jedno, Klaus má takový osud. Stal se nepřítelem USA raz dva. Měl by vědět, že každý jeho výrok je doma studován a posunován směrem k záporným končinám. Ale obezřetnější na výroky proto asi nebude. Za chvíli se veřejným míněním rozprostře dojem, že jeden z mála našich "amerikanistů" v politice je vlastně "antiamerikanista", možná zavilý. A výtka přijde z úst, div se, světe, tradičně antiamerických, pacifistických, levých, od lidí, kteří v USA tradičně vidí "světového četníka" v duchu nejhlubších časů americké mandelinky. Český svět se přece jen proměňuje: ústa, která kdysi odsuzovala svět "dvou bloků", se stejnou vehemencí horují dnes pro každý americký vojenský akt. A muž, který nejvíce vždy bez předsudků rozuměl pojmu "americká svoboda", stojí zde jako horoucí Protiameričan. Otázkou však je, co Klaus německému novináři odpovědět měl. Že americká vojska v ČR chce? Může toto sám od sebe říci prezident demokratické země? Umístění cizích, spojeneckých vojsk v zemi je proces, který má své politické koryto, předepsané regule, ústavní postupy atd. Stěží můžeme žádat od hlavy státu, aby tuto nejvyšší otázku svobody země rozhodovala sama ze svého názoru v debatě s novinářem. Ve skutečnosti však o žádné americké základny v ČR nejde. Nikdo je nenabízí, nikdo je nevyžaduje, jejich vojenský smysl je skutečně zatím nejasný - prostě téma není aktuální. Hledat analogie s americkými základnami v Německu nemá smysl - vznikly jako okupační sídla v roce 1945, později jako ochrana před sovětskou armádou a dnes jsou dosti přebytečné. Z jedné Klausovy odpovědi v novinovém rozhovoru buduje se téma umělé, zásadní, nabízející krvavé politické střety - ovšem díky neaktuálnosti tématu zcela neškodné. Zbraně se zbytečně zablýskají, kdekdo se vyjádří jak strýc z ulice, uběhne pár týdnů a bude po všem. Takovými nicotnostmi se česká politika ráda vysiluje. Jejím smyslem je přiřazovat lidem vlastnosti, jsi takový či takový, ne řešit problémy. Může se však stát, nedej pane, že americké vojenské základny v ČR budou aktuální - v té chvíli se karta obrátí. Už dnes si můžeme tipnout, kdo proti nim bude demonstrovat, protestovat, kdo bude vlastenčit, strašit, vyhrožovat a bouřit se. A kdo, na druhé straně, bude zoufale upozorňovat, že bez amerických zbraní se obrana svobody v Evropě už třikrát neobešla.

Karel Steigerwald, Mf Dnes, 6.5.2003

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu