Klaus.cz


Hlavní strana » Knihy » Evropa Václava Klause


Evropa Václava Klause

Knihy, 30. 4. 2004

            Evropa Václava Klause

Předmluva ke knize "Evropa Václava Klause"

Knížku, kterou dostáváte do rukou, sice nemohu nazvat v jistém smyslu novou, ale je jiná. Není nová proto, že staví na textech, které již v roce 2001 vydalo Centrum pro ekonomiku a politiku pod titulem Evropa pohledem politika, pohledem ekonoma, jako svou příležitostnou publikaci. Pokusil jsem se v ní před třemi lety shrnout své názory a postoje k Evropské unii – k její integraci a ke směřování naší země do tohoto společenství – tak jak se vyvíjely od roku 1993.

Od té doby však uplynulo hodně vody a téma evropské integrace nabralo nové rychlé obrátky. Ve chvílích, kdy píšu tyto řádky, zbývá pouhých čtrnáct dnů do okamžiku, kdy se Česká republika formálně stane členem Evropské unie.

Za poslední tři roky se opravdu mnohé změnilo – i v mém životě. V době vydání zmíněné knihy jsem byl předsedou Poslanecké sněmovny českého Parlamentu a předsedou politické strany. Dnes jsem ve funkci prezidenta České republiky. Ale po celou tu dobu jsem se tématu Evropské unie, jejích problémů a problematiky našeho vstupu do ní, věnoval se stejnou – ba ještě větší intenzitou. Napsal jsem za ta poslední léta řadu dalších textů, přednášek a projevů, které jsem na toto téma vyslovil na mnoha místech světa. Publikoval jsem také mnoho rozhovorů a článků, v nichž jsem se pokoušel nejenom aktuálně reagovat na vývoj, ale především hledat širší souvislosti, trendy a východiska z hlediska EU a našeho přistoupení k ní.

Když jsem se nedávno za těmito svými aktivitami ohlédl, pochopil jsem, že to celé dává pospolu poměrně ucelený obraz mých názorů, postojů a úvah, který by česká veřejnost na toto téma měla od svého prezidenta v nějakém přehledném tvaru dostat. Proto jsem mnohé starší texty vyřadil a mnohé nové k ní přidal.

V tomto smyslu je tedy tato kniha kompletní. Vybíral jsem tak, aby v ní byly zastoupeny texty těžší i lehčí, prostě aby byla dostatečně reprezentativní a současně – snad – čtivá. S touto nadějí ji předávám české veřejnosti.

Václav Klaus, 14. dubna 2004

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu