Klaus.cz


Hlavní strana » Jinýma očima » Hrubé útoky tohoto léta


Hrubé útoky tohoto léta

Jinýma očima, 4. 8. 2005

"Hrubou chybu nakonec podle mne udělal Václav Klaus, když se tak razantně postavil za ,technosubkulturu` proti policii a proti ministerskému předsedovi," napsal Pavel Verner ve svém komentáři v Právu.
Prezident nehájí ani "subkulturu", ani se nesnaží "přistřihnout Paroubkovi křídla", jak soudí pan Verner. Prezident prostě dělá, co je jeho povinností: stará se, aby u nás nebyly zpochybňovány principy demokracie a svobody, na nichž po listopadu 1989 stojí náš ústavní systém. Protože v polistopadové době bezprecedentně masívní a velmi sporný zásah represívních složek státní moci vůči velké skupině občanů takové znaky nese, nemohl k této politováníhodné události zůstat lhostejný a mlčet.
Zopakujme několik prostých skutečností:
Den po rozprášení technoparty se vracel prezident z dovolené do vlasti a z informací, které měl, poznamenal, že zatím "se situací není detailně seznámen, ale podle jemu dostupných informací je to věc velmi nešťastná a nevybíravý policejní zásah je přinejmenším velmi sporný". Když se pak následujícího dne hlouběji seznámil s průběhem policejní akce, stanovisky a účelově se měnícími výroky jednotlivých odpovědných osob, jeho podezření, že ze strany státních orgánů a některých ústavních činitelů nebylo vše v pořádku, se změnilo v jistotu. Hovoří-li proto následujícího dne o tom, že tak soudí i z tisíců zpráv a e-mailů, které dostal, měl jen v předstihu k dispozici dokumenty a materiály, které občané mohli částečně zhlédnout včera v TV Nova a TV Prima či na internetu. Jsou to děsivé obrázky, děsivá svědectví. Jako přímý účastník zásahů Veřejné bezpečnosti v posledním roce panování komunistického režimu, vrcholících na Národní třídě v Praze, jsem si nemohl nepřipomenout větu z prezidentova stanoviska: "Zvláště v naší zemi, kde zákrok policejních těžkooděnců proti mladým lidem automaticky vyvolává velmi nedobré reminiscence z minulosti, je taková událost zlá..."
Prezident proto od počátku striktně odděluje oprávněnou ochranu soukromého majetku, dodržování zákonů a pořádku. Jinou a stěží omluvitelnou věcí však je nesouměřitelný policejní zásah, při němž na obou stranách zůstaly desítky zraněných či dokonce těžce zraněných.
A množící se indicie, že policejní akce mohla být takto pojata pouze se souhlasem či dokonce s inspirací některých ústavních činitelů, vedou prezidenta republiky k závěru: "Ti, kteří zásah schválili, nesou plnou odpovědnost za poškození důvěry v policii a za vyvolání další roztržky v naší zemi. Je třeba zjistit i to, zda některé politické kroky před policejním zásahem i při něm nešly za rámec ústavnosti."
Proto míní vyšetřování policejního zásahu nadále sledovat a od vlády požadovat vysvětlení. To je povinností hlavy státu, ať je v zemi jakákoli vláda, jakýkoli premiér či ministr vnitra.
Myslím, že i Pavel Verner by mohl souhlasit, že za posledních dvou vládních krizí, vyvolaných krizí v ČSSD, prezident jasně prokázal, že stojí nad stranami. "Prezident si přeje, aby nejvyšší ústavní činitelé v zájmu celé země spolupracovali, což také panu Paroubkovi, než ho jmenoval premiérem, řekl. Bohužel, každodenní premiérova praxe vůči hlavě státu je od té chvíle jiná," odpověděl jsem včera v reakci na jeden ze stereotypních útoků tohoto léta na prezidenta republiky. Platí to plně i pro současnou politickou technokauzu.

Petr Hájek, Právo, 4.8.2005

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu