Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení » Projev prezidenta republiky…


Projev prezidenta republiky na slavnostní vojenské přísaze

Projevy a vystoupení, 28. 10. 2008


Dámy a pánové, vážení přítomní, vojáci, 

přísaha profesionálních vojáků Armády České republiky zde na Hradčanském náměstí, v těsné blízkosti Pražského hradu, se stala již tradiční součástí oslav nejvýznamnějšího státního svátku naší země. Nejinak je tomu i dnes, kdy si připomínáme jubilejní, již 90. výročí vzniku našeho svobodného státu.

Vojáci, 

složením vojenské přísahy jste se stali příslušníky ozbrojených sil České republiky. Zavázali jste se tím, že budete kvalitně a zodpovědně plnit své vojenské povinnosti při obraně suverenity naší země, její svobody a demokracie. Není to závazek formální. Slouží Vám ke cti, že jste tak učinili dobrovolně.  Řada z Vás bude tento závazek dříve nebo později naplňovat zcela konkrétně tak, jak to činí Vaši kolegové vojáci v různých zahraničních misích, kterých se Česká republika účastní při ochraně svých zájmů a při plnění svých spojeneckých závazků.

Složením přísahy jste se rovněž přihlásili k nejlepším vojenským tradicím naší vlasti v minulých desetiletích a dokonce i staletích. Hlásíte se k československým legionářům, kteří na bojištích 1. světové války prolévali krev za svobodu našeho národa. Bez jejich rozhodnosti, odhodlanosti, odvahy a přesvědčení bojovat za ještě neexistující stát by samostatné Československo před 90 lety možná ani nevzniklo. Hlásíte se také k tisícům našich vojáků, kteří se po rozbití Československa a po německé okupaci zasloužili o znovuobnovení našeho státu na bojištích 2. světové války. Přihlásili jste se rovněž k  nejnovější, v posledních dvou desetiletích teprve vznikající tradici, kterou je účast v zahraničních misích, v nichž – a i v této chvíli – vojáci Armády České republiky se ctí plní ty nejnáročnější a mnohdy nebezpečné úkoly.

Pro vojáka je den, kdy složil vojenskou přísahu, dnem, na který se nezapomíná. Věřím, že budete své povinnosti plnit v souladu se zněním této přísahy, tak jak to činili tisíce Vašich předchůdců, pro které slova jako odvaha, věrnost, obětavost a služba vlasti nebyly pouhými bezobsažnými frázemi.

Vojáci,

jsou zde dnes s Vámi přítomni i Vaši nejbližší, kteří jsou na Vás po právu hrdí. Chtěl bych i je požádat nejen o podporu, ale i o  trpělivost. Vám bych chtěl popřát mnoho profesionálních úspěchů a osobní spokojenosti v průběhu Vaší nelehké a odpovědné vojenské služby.

Václav Klaus, Hradčanské náměstí, Praha, 28. října 2008

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu