Klaus.cz


Hlavní strana » Knihy » Ruské vydání knihy Modrá,…


Ruské vydání knihy Modrá, nikoli zelená planeta

Knihy, 31. 7. 2008

Předmluva

Jsem velmi rád, že po vydání českém (květen 2007), německém (prosinec 2007), holandském (duben 2008) a anglickém (květen 2008) vychází moje kniha „Modrá, nikoli zelená planeta“ i v ruštině.

Uměle šířená panika ohledně – v minulosti údajně neznámých – globálních klimatických změn a ohledně jejich katastrofických důsledků pro budoucnost lidské civilizace nesmí zůstat bez odpovědi dosud převážně mlčící většiny racionálně uvažujících lidí světa. Ti by měli vědět hlavně to, že tato panika není šířena vědci a že její podstatou není věda. Její podstatou je naopak zneužití vědy jednou velmi neliberální, autoritářsky orientovanou ideologií, kterou snad nejlépe vystihuje termín environmentalismus.

Této ideologii, nikoli klimatologii, je věnována tato kniha. Je psána ekonomem v pozici hlavy státu, který je motivován tím, že politicko-ekonomický pohled v současné celosvětové diskusi téměř chybí. Dnes a denně čteme o desetinách stupně Celsia tam či onde, o ubývání ledovců, o vzestupu mořské hladiny, o množství CO2, o skleníkové hypotéze, o vlivu slunce na globální klima, atd., ale chybí seriózní ekonomické úvahy o faktické nevyčerpatelnosti zásob energetických zdrojů, je-li s nimi ekonomicky racionálně zacházeno, o porovnávání nákladů a efektů dnes navrhovaných opatření a politik, o komplikovaném vztahu přítomnosti a budoucnosti (který ekonomie analyzuje prostřednictvím instrumentu diskontování), o racionální obraně proti riziku (místo fundamentalistického principu tzv. předběžné opatrnosti), o nezastupitelné pozitivní úloze trhu, cenového systému a vlastnických vztahů a o většinou chybujícím státu. Tuto mezeru se snaží do jisté míry vyplnit tato kniha, která je více o lidské svobodě a jejím ohrožení environmentalistickými ambicemi než o vývoji průměrné teploty na Zemi.

Jsem rád, že kniha nyní vychází také v Rusku, v zemi, která je dnes opět na cestě vzhůru, v zemi, kterou tragicky poškodil více než sedm desetiletí trvající komunistický režim. Ten programově likvidoval lidskou svobodu ve prospěch jiného „dobra“ a pokoušel se poroučet „větru a dešti“, podobně jako to dělají dnešní environmentalisté. Jsem přesvědčen o tom, že je Rusko zemí, která o svou svobodu nechce znovu přijít.

Jde však nejen o Rusko. Velmi si proto vážím i toho, že jsou před dokončením další překlady této mé knihy – polský, bulharský a španělský – a že začínají práce na překladech dalších. Chtěl bych poděkovat všem, kteří k ruskému vydání knihy přispěli. Chtěl bych ocenit pomoc firmy Lukoil a zejména jejího prezidenta Vagita Alekperova, který byl hlavním iniciátorem tohoto projektu.

Chtěl bych také předejít jednomu, bohužel častému nedorozumění. Chtěl bych zdůraznit, že moje polemika s ideologií globálního oteplování není polemikou s racionálním přístupem k ochraně životního prostření, protože ten je – a být musí – elementárním prvkem jakéhokoli cílevědomého lidského chování.

Budu velmi rád, když si tato kniha najde i vnímavé ruské čtenáře.

Václav Klaus

Titul originálu: Modrá, nikoli zelená planeta
Autor: Václav Klaus
ISBN: 978-80-7363-152-9
Jazyk: ruština
Formát: 128 stran

Иллюстрация И. Сливы перепечатана из еженедельника «EURO».
© Перевод на русский язык: И.Безрукова, С.Скорвид, Н.Тамарчина, Н.Фальковская
© Редактор: И.Безрукова

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu