Klaus.cz


Hlavní strana » Jinýma očima » Proč byl zásah proti…


Proč byl zásah proti technoparty hrubou chybou

Jinýma očima, 4. 8. 2005

Poklidnou prázdninovou atmosféru v České republice rozbouřila v uplynulém týdnu technoparty CzechTek na Tachovsku a zásah policie proti ní. Ve vztahu k nim se polarizovaly názory ve společnosti i na politické scéně a jsou po řadu dní hlavním tématem mediálních diskusí. Jde skutečně o mimořádnou věc, protože od listopadu 89 u nás nedošlo k podobnému vyhrocenému střetu skupiny našich občanů (i cizinců) s policií, k použití násilí v rozsahu, který by vedl k tak velkému počtu zranění na obou stranách a k vyvolání konfliktu, který se několik dní projevuje v rozsáhlých demonstracích proti některým představitelům vlády a proti policii na mnoha místech republiky.

Prezident republiky se veřejně vyjádřil, že zásah, tak jak byl proveden, považuje za chybu, a vysloužil si za to na jedné straně pochvaly od tisíců zásahem pobouřených občanů, na druhé straně obvinění od premiéra, že zneužívá svého postavení a nadržuje opozici. Některé z těch, kteří vůči premiérovi, ministru vnitra a policii v této věci nešetří kritikou, navíc prezidentův postoj překvapil a považují jej za u něj těžko pochopitelnou a populismem zavánějící náhlou podporu poněkud bizarní technosubkultury, k jejímž projevům byl až dosud spíše kritický.

Považuji za nutné říci k této věci několik zásadních slov. Prezidentův postoj k zásahu nevychází z žádného populistického názorového přemetu a náhlých sympatií ke sporným praktikám účastníků technoparty. Jejich aktivity mnohdy nerespektují práva jiných občanů, obtěžují nezúčastněné obyvatele okolních obcí, narušují práva vlastníků pozemků v okolí jejich akcí atd. Jde o aktivity problematické a pro policii a další státní orgány bude vždy velmi obtížné zajistit ochranu práv všech dotčených občanů. Že může dojít při řešení komplikovaných situací na místě k problémům a z nich plynoucím obviněním státních orgánů buď z nečinnosti nebo naopak z přílišné tvrdosti, je možné a dokonce očekávané. To se může stát, a samo o sobě by takto otevřenou a explicitní reakci prezidenta republiky nevyvolalo.

Jeho postoj k rozehnání letošního CzechTeku má jinou motivaci. Existují velmi reálné indicie, že se účastníci technoparty i zasahující policisté stali obětí probíhající politické kampaně, která má veřejnost přesvědčit o tom, že v čele vlády konečně stojí razantní a silný muž, že se zásah proti CzechTeku stal součástí závodu o procenta v průzkumech oblíbenosti politiků. Zprávy, které agentury od poloviny týdne přinášely o připravované akci a policejních přípravách na ni, včetně vyjádření premiéra o razantním zásahu ještě dříve, než začala, svědčí o tom, že technoparty a způsob postupu proti ní byly zvoleny záměrně politicky předem, nikoliv jako reakce na skutečně vzniklé problémy na místě.

Prezident je přesvědčen, že policie a charakter jejího nasazení nesmějí být používány tímto způsobem a s touto motivací vůči žádné skupině obyvatel. Společenské napětí i škody a zranění, které zásah, tak jak byl proveden vyvolal, mu dávají za pravdu. Prioritou nás všech musí být, aby policie svou důvěru ve společnosti, otřesenou v poslední době řadou skandálů, obnovila profesionalitou a důslednou ochranou práv všech občanů. Nelze souhlasit s jejím účelovým používáním ve špatně vykalkulovaném budování image toho či onoho politika.

Je evidentní, že předem připravený scénář přístupu k technoparty zdařilý nebyl. Majetek ani práva akcí dotčených občanů neochránil, naopak ohrozil řadu nezúčastněných, uvězněných v dopravní zácpě v rekordním vedru na dálnici, vedl ke zranění desítek lidí a škodám na majetku, rozdělil společnost a tisíce mladých lidí postavil proti policii a vládě. Z tohoto důvodu, nikoliv z nějakých náhlých sympatií vůči milovníkům techna, jej prezident republiky právem označil jako hrubou chybu.

Jiří Weigl, vedoucí Kanceláře prezidenta republiky, Mladá fronta Dnes, 4.8.2005

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu