Klaus.cz


Hlavní strana » Rozhovory » Odpovědi prezidenta republiky…


Odpovědi prezidenta republiky Václava Klause pro Lidové noviny

Rozhovory, 31. 1. 2008

část 1. Turbulence na akciových trzích

1. Je podle Vás probíhající výprodej na světových burzách známkou blížící se recese?

Zacházím opatrně se slovem recese. Nepředpokládám, že dojde k celosvětové recesi, která by byla srovnatelná s tím, co známe z historie. To by muselo dojít ke stejně tragickým chybám v hospodářské, zejména měnové politice USA a to by muselo – z úplně jiných důvodů než je vývoj na burzách – dojít k zastavení ekonomického růstu v zemích jako je Čína nebo Indie.

2. Hrozí Spojeným státům výrazné zpomalení hospodářského růstu?

Ekonomický růst v USA se zpomaluje a podle všech náznaků bude zpomalování pokračovat po celý rok 2008. K obratu směrem vzhůru může dojít až v roce 2009. Radikální snížení úrokových sazeb, které provedla americká centrální banka před několika dny, naznačuje, že ani banka, ani ministerstvo financí USA nenechá ekonomiku v ničím nebrzděném propadu.

3. Může v následujících měsících či letech krize dolehnout na ČR?

Znovu opakuji, že nejen slovo recese, ale i slovo krize je evidentně nadsazené. Ekonomický růst v roce 2008 asi nebude začínat – jako v posledních třech letech – číslicí šest. Bude nižší, ale ne o mnoho. Už teď náš ekonomický růst pravděpodobně přesahuje „potenciální růst“, naráží se na různé bariéry (zejména na nedostatek pracovních sil), brzdný efekt bude mít zvyšování cen energie a nepochybně by působil i pokles poptávky po našem exportu, kdyby k němu – kvůli krizovým prvkům v zemích našich hlavních obchodních partnerů – došlo.

4. Mají se Češi obávat silné inflace?

Inflace se již řadu měsíců zvyšuje a zvyšování bude ještě jistou dobu pokračovat. Inflace je vždy nepříjemná a doplácí na ni příjemci fixních příjmů (a důchodů), ale i příjemci – minimálně na rok zafixovaných – státních výdajů. Překročí-li inflace jistou hranici (a našich současných 5% touto hranicí už jistě je), brzdí ekonomický růst. Má-li se tato míra inflace označovat za inflaci „silnou“, je věcí názoru. Já ji za evidentně negativní fenomén považuji. S napětím čekám na lednová data, která leccos napoví. Lednová data však asi budou hodnotou nejvyšší, v dalších měsících bude inflace spíše klesat. (V rámci Centra pro ekonomiku a politiku plánujeme na 18. únor přesně na toto téma odborný seminář.)

5. Jak výrazně podle Vás případné zpomalení hospodářského růstu ovlivní hospodaření českého státu?

Zpomalení růstu a zrychlení inflace bude hospodaření státu komplikovat. Existuje silná korelace mezi tempem ekonomického růstu a daňovými výnosy pro stát a existuje silná korelace mezi rostoucí inflací a požadavky na zvyšování výdajů státního rozpočtu. Ani jednomu z těchto jevů se nemůžeme vyhnout.

část 2. Stanovisko k názorům poslance B. Šťastného na zákaz kouření v restauracích.

Na toto téma jsem nikdy souvislý text nenapsal, maximálně jsem to okrajově komentoval v několika rozhovorech v médiích. V květnu 2007 jsem však Dr. Šťastnému napsal dlouhý dopis, ve kterém jsem své stanovisko zřetelně popsal. Tento dopis bude během tohoto týdne otištěn v mé knize Rok pátý. Mohu-li z něj stručně citovat, pak tyto věty:

- jsem celoživotní nekuřák a bojuji pouze proti metodě, jak má člověk zacházet se svobodnými občany;

- nevěřím, že je nepřímé (či pasivní) kouření takovou hrozbou pro člověka, aby bylo třeba vytvářet další zákazy, příkazy a regulace, neboli takto omezovat lidskou svobodu. Nedovedu si představit, že je možné považovat efekt deset metrů vzdáleného kuřáka na mé zdraví za větší než to, že ve stejné restauraci vypiju za stejnou dobu dvě lahve vína nebo větší počet pohárů mojito, nebo že si dám dvojitou porci vepřového kolena. Nebo že je větší hrozbou cizí vzdálené kouření než to, že jsem se už týden nešel proběhnout nebo si zacvičit;

- individualistická filosofie vychází z toho, že je zdraví jednotlivce „soukromým statkem“, že není „podřízenou součástí jakéhosi kolektivního zdraví, o které má pečovat někdo jiný než on sám“.

To je v kostce shrnutí mých názorů na tuto problematiku.

Petr Kolář, Lidové noviny, 31.1.2008

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu