Klaus.cz


Hlavní strana » Dokumenty » Odpověď prezidenta republiky…


Odpověď prezidenta republiky na dopis od Fatimy Cvrčkové

Dokumenty, 28. 5. 2009

Vážená paní docentko,

již delší dobu mám na stole Váš e-mail z konce dubna, ale musel jsem se v posledních týdnech zabývat jinými věcmi než svou doplňkovou aktivitou v Centru pro ekonomiku a politiku. Váš e-mail jsem si pozorně přečetl a podtrhal a vidím, že i Vy jste neskončila tímto e-mailem. Na toto téma jste měla celou řadu mediálních výroků, z čehož dedukuji jednu jedinou věc: a to, že v této věci nejste nezainteresovaným vědcem, ale zapáleným zastáncem určité doktríny. To je důležité zjištění.

V žádném případě nejsem zastáncem každé věty, kterou Petr Hájek na semináři CEPu vyslovil a kdyby se se mnou radil, doporučil bych mu poněkud jinou formu jeho vystoupení. Ale Vaše reakce v médiích mne přesvědčují o tom, že asi tato forma byla nutná. Je velký rozdíl mezi vědou a ideologií, mezi Darwinem a darwinismem, mezi striktními vědeckými postupy a obhajobou jistého (nepochybně vždy časově podmíněného) vědeckého paradigmatu v Kuhnově smyslu. A ve všech těchto případech bych Vás řadil do první půlky této věty a ne do její druhé půlky. A to říkám jako člověk, který se Darwinem a evoluční biologií nikdy nezabýval, i když se vždy zajímal o metodologii vědy a o aplikovatelnost určitých vědeckých teorií na komplexní systémy, jakým je „vývoj druhů“ a nebo ekonomika. Metodologicky je to velmi podobné. 

Za úsměvné považuji Vaše vyjádření, že jste se při dubnovém semináři CEPu „mírně nudila“. To mohlo být do značné míry proto, že ten seminář nebyl pro Vás a že vystoupení Vašich kolegů, přírodovědeckých profesorů, jistě bylo něčím, co dobře znáte a co byste případně mohla říkat sama. Proto jste se musela nudit. Tento seminář však nebyl o biologické vědě, ale byl připomenutím Charlese Darwina u příležitosti jeho dvoustého výročí narození. A šlo v něm o to připomenout jeho přínos, ale i alternativní koncepty pro ty, kteří se tím jako svou každodenní činností nezabývají. A očekával bych, že se různí lidé v různých chvílích nudili. Já také. Ale současně si všichni v různých chvílích něco důležitého uvědomili a někteří, jako třeba já, nebyli líní a celou řadu vět si zapisovali pro další přemýšlení. To je smyslem našich seminářů. 

Porovnávat vystoupení pana Hájka s vystoupeními zástupců Iránu na konferenci OSN o rasismu v Ženevě je úsměvné. Jeho vystoupení – které ani zdaleka nebylo vystoupením mým, protože na tyto věci mám jiné názory – však v žádném případě nebylo „fanatickým štvavým náboženským kázáním plným nestydatých lží“. Ohánět se „Etickým kodexem výzkumných pracovníků Akademie věd České republiky“ už ukazuje, že žijete ve zcela jiném světě. Nezabývám se konceptem Intelligent Design, ale nemohu si nevšimnout, že v časopisech, které sleduji za úplně jiným účelem, je řada článků tohoto typu a označovat je za triviální hlouposti není možné. Označovat jiné názory za „záměrné obelhávání veřejnosti“ je – ač jsem Váš „etický kodex“ nikdy neviděl – jistě v rozporu s etickým kodexem normálního myslícího člověka. 

Se srdečným pozdravem

Václav Klaus

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu