Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení » Projev prezidenta republiky…


Projev prezidenta republiky na slavností večeři u příležitosti Summitu EU – Východní partnerství

Projevy a vystoupení, 7. 5. 2009

Excelence, vážené dámy a pánové, drazí přátelé,

dovolte mi, abych Vás všechny přivítal na této slavností večeři při příležitosti Summitu EU – Východní partnerství, který se dnes konal v Praze a jenž mám tu čest zakončit.

Jménem českého předsednictví EU bych chtěl přivítat Vás všechny, obzvláště však delegace těch zemí, které se podílejí na projektu Východního partnerství: Ukrajinu, Bělorusko, Moldávii, Ázerbájdžán, Arménii a Gruzii. Je pro nás ctí, že jsou zde přítomni i účastníci zítřejšího summitu EU se zeměmi Jižního koridoru, který zahájí prezident Turecka pan Gül a zástupci Egypta, Kazachstánu, Uzbekistánu a Iráku.

Setkáváme se na jednom z míst Prahy, které bylo svědkem mnoha historických událostí zejména z éry českého národního obrození před dvěma sty lety. Jedna z nich se stala v revolučním roce 1848, kdy čeští demokraté a liberálové pořádali takzvaný Slovanský sněm, domáhající se – dnes bychom řekli – lidských práv a federalizace rakouské monarchie. Sněm byl přerušen vzpourou Pražanů proti Vídni. Něco podobného – jak doufám – dnes nehrozí.

Východní partnerství sdružuje specifickou skupinu zemí. Po pádu komunismu prošly země střední a východní Evropy – stejně jako i kavkazské státy – radikální systémovou změnou. Všechny vynaložily velké úsilí při budování svobodné společnosti založené na politickém pluralismu a tržní ekonomice a všechny vedly boj za to, aby byly uznány jako část svobodného světa. Důležitou součástí jejich úsilí bylo i hledání spolupráce s Evropskou unií. Několika zemím se podařilo stát členy Unie, ostatní setrvaly s Unií v rozličných formách přidružení či v jiných typech vztahů. Koncept Východního partnerství je jedním z nových projektů tohoto druhu.

Doufáme, že dnešní summit vyšle důležitou zprávu hovořící o tom, že se EU otevírá novým formám vztahů a zahajuje intenzivnější spolupráci s touto skupinou zemí. Hlavním cílem Východního partnerství je akcelerace politického dialogu a zesílení ekonomické spolupráce. Ostatní cíle jsou popsány v dnes přijaté společné deklaraci. Přesto bych rád zdůraznil, že tato forma partnerství nemůže být jakýmkoliv způsobem interpretována jako alternativa k dlouhodobé perspektivě budoucího členství těchto zemí v EU. 

Evropská unie věnovala posledních několik let mimořádnou pozornost jak prohlubování evropského integračního procesu, tak jeho rozšiřování. Tento proces neskončil a nikdy ani neskončí. Nechceme vybudovat uzavřený, privilegovaný klub. Nezamýšlíme zavést nepřiměřené vstupní překážky, které by vyžadovaly desetiletí k jejich překonání. Požadavky na budoucí členy jsou a budou jasné a transparentní.

Východní partnerství je organizováno s cílem dosáhnout intenzivnější spolupráce. Je organizováno pro něco, nikoli proti někomu, či proti něčemu. Žádná země by neměla mít obavu z toho, že je Východní partnerství namířeno proti ní. Rád bych byl v tomto ohledu velmi jednoznačný.

Východní partnerství je založeno na přihlášení se ke svobodě a demokracii, jakož i k tržnímu hospodářství. Sdílení a realizace společných hodnot je důležitější než geografická blízkost.

Dámy a pánové, dovolte mi pozvednout číše na úspěch tohoto úsilí.

Václav Klaus, Projev před slavností večeří k Summitu EU – Východní partnerství, Praha, Žofín, 7. května 2009

(Překlad z anglického originálu)

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu