Klaus.cz


Hlavní strana » Knihy » Polské vydání knihy Modrá,…


Polské vydání knihy Modrá, nikoli zelená planeta

Knihy, 6. 10. 2008

Předmluva 

Uměle šířená panika ohledně údajně v minulosti neznámých globálních klimatických změn a ohledně jejich důsledků pro budoucnost lidské civilizace nesmí zůstat bez odpovědi dosud mlčící většiny racionálně uvažujících lidí světa. Tato panika není šířena vědci a její podstatou není věda. Její podstatou je zneužití vědy jednou velmi neliberální, autoritářsky orientovanou ideologií, kterou snad nejlépe vystihuje termín environmentalismus.

Této ideologii, nikoli klimatologii, je věnována tato kniha. Je psána ekonomem ve vysoké politické pozici, který je motivován tím, že hlas tohoto typu v současné celosvětové diskusi chybí. Dnes a denně čteme o desetinách stupně Celsia tam i onde, o ubývání ledovců, o vzestupu mořské hladiny, o CO2, o skleníkové teorii, o vlivu slunce, atd., atd., ale chybí v ní seriózní ekonomické úvahy o faktické nevyčerpatelnosti zásob energetických zdrojů, je-li s nimi ekonomicky racionálně zacházeno, o porovnávání nákladů a efektů  dnes navrhovaných opatření a politik, o komplikovaném vztahu přítomnosti a budoucnosti (který ekonomie analyzuje prostřednictvím instrumentu diskontování), o racionální obraně proti riziku (místo fundamentalistického principu tzv. předběžné opatrnosti), o nezastupitelné úloze trhu, cenového systému a vlastnických vztahů a o většinou chybujícím státu, apod. Tuto mezeru se snaží vyplnit tato kniha, která je více o lidské svobodě a jejím ohrožení environmentalistickými ambicemi než o vývoji průměrné teploty na Zemi.

Jsem velmi rád, že po vydání českém (květen 2007), německém (prosinec 2007), holandském (duben 2008), anglickém (květen 2008) a ruském (červenec 2008) vychází kniha i v polštině. Jsem rád, že vychází v zemi, která je mi velmi blízká – jak v pohledu osobním, tak v rovině mého politického působení. Polsko jako našeho souseda považujeme za jednu z nejbližších zemí. Ve své politické kariéře se snažím tuto blízkost co nejvíce posilovat a jsem rád, že mám od pádu komunismu v roce 1989 mezi polskými politiky mnoho přátel, v poslední době zejména prezidenta Lecha Kaczyńského. 

Velmi si vážím i toho, že jsou před vydáním další překlady této mé knihy – bulharský a španělský – a že začínají práce na překladech dalších.

Chtěl bych předejít jednomu, bohužel častému nedorozumění. Moje polemika s ideologií globálního oteplování není polemikou s racionálním přístupem k ochraně životního prostření, protože ten je – a být musí – elementárním prvkem jakéhokoli cílevědomého lidského chování.

Budu velmi rád, když si tato kniha najde i polské čtenáře.

Václav Klaus

Titul: Błękitna planeta w zielonych okowach
Autor: Václav Klaus
Vydavatel: Rzeczpospolita
ISBN: 978-83-61565-32-1
Jazyk: Polština

Knihu je možno objednat zde.

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu