Klaus.cz


Hlavní strana » Knihy » Bulharské vydání knihy Modrá,…


Bulharské vydání knihy Modrá, nikoli zelená planeta

Knihy, 27. 11. 2008

Jsem velmi rád, že po vydání českém (květen 2007), německém (prosinec 2007), holandském (duben 2008) a anglickém (květen 2008) vychází moje kniha „Modrá, nikoli zelená planeta“ i v bulharštině. Současně vychází kniha rusky, polsky a španělsky. Velmi si vážím toho, že po mé knize „Václav Klaus – ekonom, politik, státník“ z roku 2004, dostává bulharský čtenář do ruky další můj text. 

Uměle šířená panika ohledně – svým rozsahem v minulosti údajně neznámých – globálních klimatických změn a ohledně jejich katastrofických důsledků pro budoucnost lidské civilizace nesmí zůstat bez odpovědi dosud převážně mlčící většiny racionálně uvažujících lidí světa. Ti by měli vycházet hlavně z vědomí toho, že tato panika není šířena vědci a že její podstatou není věda. Její podstatou je naopak zneužití vědy jednou velmi neliberální, rychle se šířící, autoritářsky orientovanou ideologií, kterou snad nejlépe vystihuje termín environmentalismus.

Této ideologii, nikoli klimatologii, je věnována tato má kniha. Je psána ekonomem v pozici hlavy státu, který byl k jejímu napsání motivován tím, že v současné celosvětové diskusi na toto téma téměř chybí politicko-ekonomický pohled. Dnes a denně čteme o desetinách stupně Celsia tam či onde, o ubývání ledovců, o vzestupu mořské hladiny, o množství CO2 v atmosféře, o skleníkové hypotéze, o vlivu slunce na globální klima, atd., ale chybí seriózní ekonomické úvahy o faktické nevyčerpatelnosti zásob energetických zdrojů, je-li s nimi ekonomicky racionálně zacházeno, o porovnávání nákladů a efektů  dnes navrhovaných opatření a politik, o komplikovaném vztahu přítomnosti a budoucnosti (který ekonomie analyzuje prostřednictvím instrumentu diskontování), o racionální obraně proti riziku (místo fundamentalistického principu tzv. předběžné opatrnosti), o nezastupitelné, nesmírně pozitivní úloze trhu, cenového systému a vlastnických vztahů a o většinou zcela fatálně chybujícím státu. Tuto mezeru se snaží do jisté míry vyplnit tato kniha. Je více o lidské svobodě a jejím ohrožení environmentalistickými ambicemi než o vývoji průměrné teploty na Zemi.

Jsem rád, že kniha nyní vychází také v Bulharsku, v zemi, která je dnes opět na cestě vzhůru, v zemi, kterou tak poškodil čtyři desetiletí trvající komunistický režim. Ten programově likvidoval lidskou svobodu ve prospěch jiného „dobra“ a pokoušel se poroučet „větru a dešti“, podobně jako to dělají dnešní environmentalisté. Jsem přesvědčen o tom, že i Bulharsko je zemí, která o svou svobodu nechce znovu přijít. 

Chtěl bych poděkovat všem, kteří k bulharskému vydání knihy přispěli. Chtěl bych ocenit pomoc pana velvyslance Zdravko Popova, šéfredaktora nakladatelství Chavdara Mincheva a také pana Petra Zlateffa, který knihu přeložil do bulharštiny.

Chtěl bych také předejít jednomu, bohužel častému nedorozumění. Chtěl bych zdůraznit, že moje polemika s ideologií globálního oteplování není polemikou s racionálním přístupem k ochraně životního prostření, protože ten je – a být musí – elementárním prvkem jakéhokoli cílevědomého lidského chování.

Budu velmi rád, když si tato kniha najde i vnímavé bulharské čtenáře.

Titul originálu: Modrá, nikoli zelená planeta
Autor: Václav Klaus
ISBN: 978-954-368-021-4
Jazyk: bulharština
Formát: 216 stran
Vydavatel: National Association for International Relations 2008

Knihu je možno objednat zde.

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu