Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení » Projev prezidenta republiky…


Projev prezidenta republiky při návštěvě prezidenta Ukrajiny v Praze

Projevy a vystoupení, 24. 3. 2009

Vážený pane prezidente, vážená paní Juščenková, dámy a pánové,

dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji přivítal zde na Pražském hradě. Vítáme Vás jako nejvyššího představitele nám blízké země, s níž nás pojí silné historické, politické, hospodářské i mezilidské vztahy. Přijíždíte k nám v době, kdy Česká republika předsedá Evropské unii. Přijíždíte v době, kdy se svět, Evropa a v ní i obě naše země potýkají s dopady světové hospodářské krize. Zdůrazňuji to proto, že chci poukázat na význam, který právě v této době politickému dialogu s tak významnou zemí, jako je Ukrajina, přikládáme.

Kontakty přemyslovských Čech s Kyjevskou Rusí, společný boj proti Turkům, volyňští Češi, vznik československých legií za první světové války a jejich boje na Ukrajině, Zakarpatská Ukrajina jako součást první československé republiky, Praha jako domov početné ukrajinské emigrace, druhá světová válka a boje československého armádního sboru u Sokolova, Kyjeva a Charkova a podíl hrdinských ukrajinských vojáků na osvobození naší země od nacistické okupace – to vše jsou mezníky v tisícileté historii našich vztahů. 

Obě naše země musely za svou nezávislost těžce bojovat a obě se musely vyrovnávat s vlivem mocných sousedů. Až kolaps komunismu a zánik Sovětského svazu umožnily, že obě naše země mohly navázat a rozvíjet plnohodnotné a všestranné vztahy jako suverénní samostatné státy. Oběma našim zemím se podařilo úspěšně projít nelehkým transformačním obdobím. Česká republika  navázala na svou tradici průmyslově vyspělé evropské země a na své demokratické tradice a stala se relativně rychle součástí bezpečnostních a integračních struktur západního světa. Je tomu deset let, co jsme se stali členy Severoatlantické aliance a je tomu pět let od našeho vstupu do Evropské unie. 

Ve Vaší zemi to bylo složitější. Po staletích nadvlády ruského impéria a po 70ti letech sovětské totality budovat nezávislý stát, politickou demokracii a svobodnou ekonomiku byl a je nesmírný úkol. Těší nás úspěchy, které jste na této cestě dosáhli. Česká republika má velký zájem na tom, aby Ukrajina byla stabilní a úspěšnou evropskou zemí a aby měla otevřený přístup do všech evropských bezpečnostních a ekonomických struktur. 

V posledních měsících jsme bohužel konfrontováni s vývojem, který ohrožuje výsledky, kterých jsme v uplynulých letech dosáhli. Pokles poptávky po našich vývozech, vzrůst nezaměstnanosti, zamrznutí finančního trhu, všeobecná nedůvěra a nejistota na trzích, znehodnocení národních měn atd., to vše vytváří nová rizika pro hospodářskou budoucnost a sociální stabilitu. Česká republika zatím díky velmi dobrému stavu našeho bankovního sektoru, zdravým veřejným financím a nízkému zadlužení odolává krizi relativně úspěšně, i když propad zahraniční poptávky byl velmi rychlý a výrazný. Víme, že Ukrajina musí čelit obtížné situaci. Již v lednu jsme pocítili dopad rusko-ukrajinského sporu o podmínky tranzitu plynu. Jsme přesvědčeni, že opakování této krize by mělo pro její aktéry velmi závažné důsledky. Věříme, že k tomu nedojde. Česká republika má zájem na tom, aby Ukrajina byla spolehlivým partnerem, aby se Vám podařilo Vaši zemi politicky i ekonomicky stabilizovat a dát tak nový impuls Vašemu deklarovanému směřování do západních bezpečnostních a ekonomických struktur. Na této cestě je Vám naše země a věřím, že i celá EU, připravena poskytnout součinnost.

Vážený pane prezidente, uplynulé období bylo etapou mimořádného rozvoje vztahů mezi našimi zeměmi. Statisíce občanů našich dvou zemí našlo příležitost spolupracovat a poznávat se. Věřím, že se nám podaří tyto vazby zachovat i ve složitém období, do něhož jsme již vstoupili a které bude, obávám se, delší dobu trvat. Jsem přesvědčen, že česko-ukrajinské přátelství a partnerství stojí na pevných a hlubokých základech. Dovolte mi proto, vážený pane prezidente, abych pozvedl číši a připil na úspěchy Vaší země, na česko – ukrajinské přátelství, na zdraví Vás a Vašich blízkých. 

Václav Klaus, slavnostní večeře, Pražský hrad, Rudolfova galerie, 24. března 2009

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu