Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení » Projev prezidenta republiky k…


Projev prezidenta republiky k členům Židovské obce v Terezíně

Projevy a vystoupení, 30. 3. 2009

Vážený pane prezidente, vážení členové Židovské obce, vážené dámy a pánové,

dovolte mi, abych Vás na tomto pietním místě všechny velmi srdečně pozdravil. Je pro mne velkou ctí, že dnes mohu doprovázet pana prezidenta Perese na místa, jejichž tragická historie vytváří společné pouto mezi naší zemí a Izraelem. Ten se stal novou vlastí pro velký počet českých židů, kteří v něm  našli útočiště před nacistickou genocidou a později i před komunistickou totalitou. 

Stojíme na místě, kde spočívají ostatky obětí  masového zločinu, jehož rozsah neměl a nemá v lidských dějinách obdoby. Na místě, které je prosyceno utrpením desetitisíců českých židů - mužů, žen a dětí, které nelidský nacistický režim určil k likvidaci. Na  místě, kde měla násilně skončit tisíciletá židovská přítomnost v naší zemi. 

Zde, v terezínském ghettu si uvědomujeme, jak zranitelná je civilizace a kultura, které dávají lidským životům pocit práva a bezpečí. Zdráháme se uvěřit, že se tyto hrůzy staly zde, v Evropě, ve XX. století.  Že jsou dosud mezi námi někteří z těch, kteří toto peklo přežili. 

Pane prezidente, chtěl bych Vás ujistit, že židovské utrpení, jehož je terezínské ghetto symbolem, zůstává v naší zemi přítomno v životech žijících generací, a tím i v životech nás všech. Nedopustíme, aby bylo zapomenuto. Připomínáme ho našim současníkům a budeme ho připomínat i jejich potomkům, protože jedině tak se zlo, které před sedmi desítkami let lidé páchali na jiných lidech, nebude již nikdy opakovat. 

Pro  generace těch, kteří hrůzy války a holokaustu nepoznaly, je povinností tragickou historii poznat a pochopit v jejích, pro někoho leckdy nepříjemných souvislostech. Je nutné poučit se z ní. Je třeba chránit onu tenkou slupku civilizace, humanity a demokracie, které jsou jedinou zárukou před tím, aby zlo, skryté v člověku, již nikdy nemohlo dostat takový prostor, jako tehdy. K tomu nás zavazují nevinné oběti, nad jejichž památkou se zde skláníme.

Václav Klaus, Terezín, 30. března 2009

(Projev při státní návštěvě izraelského prezidenta Šimona Perese)

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu