Klaus.cz


Hlavní strana » Rozhovory » Rozhovor prezidenta republiky…


Rozhovor prezidenta republiky pro Český rozhlas o volbách do Evropského parlamentu

Rozhovory, 3. 6. 2009

ČRo: Pane prezidente, na úvod si dovolím osobnější otázku - půjdete koncem týdne k volbám do Evropského parlamentu? 

VK: K volbám do Evropského parlamentu samozřejmě půjdu, stejně jako až dosud chodím v posledních dvaceti letech ke všem volbám. Jediná výjimka, která se letos stane, je ta, že vzhledem k mé páteční návštěvě Polska nepůjdu tentokrát volit první den, ale až druhý – tedy v sobotu.

ČRo: Co by měli podle Vás zvažovat občané, než se rozhodnou, zda a koho jít volit? 

VK: Nechtěl bych nikomu radit, ale samozřejmě jsem sledoval předvolební kampaň a musím říci, že byla zvláštní, byla neuvěřitelně vyhrocená, tvářila se, jako by šlo o volby do Poslanecké sněmovny, odehrávala se, téměř výlučně, v podobě války mezi ODS a ČSSD. A o tom tyto volby nejsou. Tyto volby nejsou o vnitropolitických tématech. Jsou o evropské integraci, jsou o tom, jestli chceme nadále bojovat za zájmy naší republiky, nebo zda chceme svou suverenitu v podstatě beze zbytku odevzdat bruselské byrokracii. A v tomto smyslu myslím, že obě naše hlavní dominantní politické strany – abych použil jistý příměr, který jako vždycky kulhá – jsou v podstatě na stejné lodi, možná, že jsou na jiné palubě, ale plují stejným směrem. A proto myslím, že je dobře, že je určitá změna na naší politické scéně, uprázdněná místa zaujaly nové politické strany, pro které další směřování Evropské unie není jenom doplňkem k vnitropolitické realitě, ale v podstatě něčím úplně jiným. Díky tomu mají naši voliči tentokráte mnohem širší výběr, než měli kdykoliv v minulosti.

ČRo: Do jaké míry, podle Vás, se tedy daří nebo naopak nedaří kandidátům v ČR vysvětlit smysl těchto voleb a roli Evropského parlamentu?

VK: Nevím, jestli se jim to daří, já bych řekl, že strašně moc jde o to, co jim také umožní média a komu to umožní, ale je jasné, že někdo z těch kandidujících chce z těchto voleb udělat vnitropolitické volby o domácí problematice. Zatímco pro někoho je to jisté referendum o Lisabonské smlouvě. Referendum, které bylo našim voličům odepřeno. I když to možná tak přesně není, ale tenhle názor je určitě bližší pravdě, než jak vypadají kampaně našich standardních politických stran, pro které jsou tyto volby jen příležitostí k obvyklé výměně ataků jedné na druhou. Někdo to zkoušel posouvat k tomu skutečnému tématu těch voleb, ale musím říci, že někdo nikoliv.

ČRo: K volbám do EP tradičně chodí poměrně málo voličů nejen v ČR, ale i jinde v Evropě. Pane prezidente máte nějaký návrh nebo nějakou vizi, co by se mělo udělat, co by se mělo stát, aby v očích Evropanů Eurovolby získaly nějakou větší váhu?

VK: Já nikomu v tomto radit nechci, já považuji za velmi složité, aby volič z Finska, Kypru, Malty, Portugalska pochopil, o čem tyto volby jsou. Já bych v tomto smyslu voličům nic neradil, nic nevzkazoval. Já bych jim doporučoval, aby si ponechali svůj zdravý rozum, aby věděli, že je to jen a jedině na nich, zda k volbám půjdou nebo zda budou volit tak, že zůstanou doma a když k nim půjdou, tak ať udělají to, co udělám já – k volbám půjdu a budu volit podle toho, co si myslím, že je pro naši republiku v rámci Evropské unie to nejprospěšnější. 

Český rozhlas 1 - Radiožurnál, 3. června 2009

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu