Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení » Vystoupení prezidenta…


Vystoupení prezidenta republiky na slavnostním nástupu Hradní stráže k 90. výročí jejího založení

Projevy a vystoupení, 5. 12. 2008

Dámy a pánové, vážení přítomní, vojáci,

před devadesáti lety, dne 6. prosince 1918, nařídilo Vrchní velitelství československé branné moci vyčlenit jednu pěší setninu 28. pěšího pluku k zajištění vojenské ochrany Pražského hradu. Tím byla založena tradice vojenského útvaru, který nese hrdý název Hradní stráž. Tak, jak se Pražský hrad v průběhu staletí stal symbolem naší státnosti, stala se Hradní stráž  v průběhu posledních devadesáti let jeho neoddělitelnou součástí. Dnes si Pražský hrad a sídlo prezidenta republiky bez ní neumíme ani představit.

Hradní stráž je tak jen o několik týdnů mladší než naše republika. Stejně tak jako ona, prošla i Hradní stráž za uplynulých 90 let nejednoduchým vývojem. V důsledku historických událostí a s nimi spojeného politického vývoje se měnil název tohoto útvaru, měnila se jeho organizační struktura, měnily se stejnokroje, měnili se samozřejmě i lidé, kteří ho tvořili, a dokonce hrozilo i jeho zrušení. Hradní stráž však přetrvala a to, co se nezměnilo nikdy, jsou dva základní úkoly, stanovené již zmíněným nařízením z 6. prosince 1918 a které Hradní stráž plní dodnes: střežení Pražského hradu a provádění ceremoniálních úkolů.

Dnešní Hradní stráž je plně profesionálním útvarem našich ozbrojených sil, jehož příslušníci se hlásí k tradicím, založenými jejich předchůdci. To se projevuje v kvalitě výcviku a především v kvalitě výkonu služby. Není to služba jednoduchá a k jejím specifikám patří i to, že je prováděna na očích a pod soustavnou kontrolou veřejnosti.

Při výkonu své funkce prezidenta republiky se dnes a denně přesvědčuji o tom, že  Hradní stráž plní své úkoly přesně a spolehlivě. Dovolte mi, abych při této významné příležitosti všem příslušníkům Hradní stráže poděkoval za dosavadní dobrou práci, popřál jim hodně úspěchů do budoucnosti a jejich práci ocenil udělením stuhy prezidenta republiky a jejím připnutím na symbol útvaru – jeho bojový prapor.

Václav Klaus, I. nádvoří Pražského hradu, Praha, 5. 12. 2008

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu