Klaus.cz


Hlavní strana » Rozhovory » Rozhovor prezidenta republiky…


Rozhovor prezidenta republiky Václava Klause pro Českou televizi

Rozhovory, 29. 4. 2007


A do Moskvy zdravím prezidenta Václava Klause, dobrý večer.

Dobrý večer.

Pane prezidente, v jaké atmosféře se odehrávalo Vaše setkání v Zeleném salonku, v Kremlu, s ruským prezidentem Vladimírem Putinem? Říkal i Vám tak ostrá slova jako později novinářům?

Ruský prezident říkal ostrá slova, protože odpovídají zájmům země, kterou reprezentuje. Má slova byla zase slovy prezidenta České republiky, která vyjadřovala zájmy České republiky. V tomto smyslu ta slova nemohla být identická. Ta slova byla rozporná a já myslím, že tomu nemůže být jinak. Jsme svéprávná, sebevědomá země a bylo mou povinností, abych přesně tato slova říkal.

Vy jste spolu seděli asi hodinu a mluvili jste mezi čtyřma očima. Měl jste pocit, že Vás Vladimír Putin skutečně poslouchal, že vzal v úvahu Vaše argumenty.

Prezident Putin respektuje naši zemi, respektuje Českou republiku, respektuje mě a Vy jste řekli v úvodu Vaší reportáže, že mně je v Rusku poměrně nasloucháno, takže o tom jsem přesvědčen. Mou povinností bylo obhajovat naše zájmy. My se velmi často zabýváme tím, jestli vůbec máme nějaké české národní zájmy a já myslím, že dnešní debata o těchto věcech přesně demonstrovala, že tyto zájmy máme, že jsou odlišné na straně jedné od zájmů Spojených států, na straně druhé od zájmů Ruské federace. Jsou to naše zájmy, nejsou to ani zájmy Evropské unie. Že to narazilo v Rusku, to není až tak velké překvapení. Nicméně mým úkolem, mým úmyslem při této návštěvě bylo zabezpečit, aby tato cesta pomohla zařídit to, aby se nezhoršily česko-ruské vztahy, aby mohly pokračovat dál v těch rovinách, které považujeme za důležité. To jsou běžné vztahy lidské, běžné vztahy ekonomické, kulturní a další. Tyto dvě věci se podařilo velmi striktně oddělit. Na straně jedné normální česko-ruské vztahy a na straně druhé tato radarová základna.

Pane prezidente, nejsou podle Vás ta čím dál ostřejší slova ruského prezidenta spíš už mediální hrou pro domácí publikum a v určitých ohledech třeba i pro svět, pro američany?

Podívejte, buďme trošku spravedliví. Hájíme své zájmy a já to dělám velmi ostře a já myslím, že to všichni o mně ví. Ale na druhé straně, dovedete si vůbec někdo představit, že by ruský prezident vystoupil na tiskové konferenci se mnou s dramatickým projevem k ruskému národu a řekl by: Já jsem poslouchal pana prezidenta Klause a on mě ubezpečil, že je všechno ideální a já Vám tedy mohu říci, že jsem uspokojen a nic z toho není žádným problémem pro Ruskou federaci, pro Vás jako obyvatele této země. Je dětinskou představou, že by něco takového ruský prezident mohl říci. Moc prosím všechny naše komentátory, aby něco takového nedělali. Toto reálné není. To, že ruský prezident musel mluvit tak, jak mluvil, je podle mého názoru docela pochopitelné, nicméně bych chtěl říci, a to považuji za velmi podstatné, že to, co řekl ruský prezident na tiskové konferenci, a to, co jsem já řekl na tiskové konferenci, nebylo v podstatě v ničem odlišné od toho, o čem jsme spolu dvě a půl hodiny hovořili sami, z toho hodinu mezi čtyřma očima a hodinu s našimi delegacemi, kde jsou dva členové vlády, dva místopředsedové parlamentu. My jsme svébytnou, sebevědomou, suverénní zemí, své názory říkáme a já myslím, že to je přesně to, co si naši občané přejí.

Pane prezidente, jak Vy vnímáte to srovnání s pershingy, dá se to vůbec srovnávat? To už přece jen je rétorika trochu připomínající období studené války.

Tak já myslím (a nechci tvrdit, kdo si pamatujeme 80tá léta, jestli lépe já nebo pan ministr Schwarzenberg), že jsme to v naší zemi vážně prožívali. Byla to pro nás obrovská frustrace. Já nevím, jak to cítil on. Ale co považuji za podstatné je to, že Ruská federace není představitelem našich zájmů. Ruská federace má své zájmy, ona bojuje o svůj respekt ve světě, o své uznání, a má pocit, že základny v Polsku a České republice jsou jistým posunem statu quo, jistým posunem exitující situace a ona se tomu přirozeně brání. Myslím, že jsme použili všechny možné argumenty, abychom vysvětlili, že z naší strany opravdu v této věci není cílem nijakým způsobem atakovat Ruskou federaci. To je jasné stanovisko České republiky. Já jsem byl v telefonickém rozhovoru s prezidentem Bushem ve středu večer ubezpečen stejným způsobem, já jsem byl stejně ubezpečen americkým ministrem obrany Gatesem, když jsem byl ve Washingtonu před pár týdny přesně o těchto věcech. Oni mě oba ubezpečili, že přesně tyto věci říkají svým protějškům, ruskému prezidentovi, ruskému ministrovi obrany. Takže naše argumentace vedla tímto směrem. Že to Ruská federace tak necítí, že si nedovede představit, že by balistické rakety mohla mít Severní Korea nebo Irán v jakékoliv přestavitelé budoucnosti, já myslím, že to je věc, které já rozumím, respektive já respektuji, že se Ruská federace na to tak může dívat, já jsem nicméně obhajoval jasně českou pozici, a v tomto smyslu není žádným překvapením nebo žádným zklamáním, že se mně nepodařilo přesvědčit ruského prezidenta, aby opomněl své názory a aby o tom začal uvažovat přesně očima, jakými to vidím já.

Pane prezidente, jaká je teď Vaše pozice ohledně radaru? Jste pro radar v České republice?

Podívejte, o to teď vůbec nejde. Já přesně reprezentuji českou pozici a pozici české vlády. My jsme vážně zahájili jednání se Spojenými státy o této věci, my současně víme, že u nás to bude předmětem politického diskursu, politické debaty, debaty v našem parlamentu, v obou komorách. Já jsem se také zúčastnil jednání Bezpečnostní rady státu, která řekla jasnou věc: ano, pokračujeme v jednáních se Spojenými státy o tomto radaru. Já myslím, že v tomto smyslu je má pozice jasná, nekompromisní, jednoznačná a já nevidím sebemenší důvod, abych tuto pozici tvrdě a suverénně neobhajoval zde v Moskvě.

Pane prezidente, zeptám se Vás tedy jinak. Vyvíjel na Vás Vladimír Putin, jako na prezidenta s odpovídajícími ústavními pravomocemi, náznaky nátlaku, abyste nedal radarové základně svůj souhlas?

Takhle slovo opravdu nepadlo, do té míry jsme respektováni jako sebevědomá, suverénní země, do té míry je respektováno, že jsme demokratická země, kde o tom nerozhoduje ani prezident na straně jedné, jak tomu tak je možná v Rusku, vláda na straně druhé, že o tom rozhoduje parlament, respektive prostřednictvím parlamentu občané České republiky, a to je názor, který hájím naprosto nemilosrdně, naprosto tvrdě.

Ano, to je jisté, ale..

Já myslím, že to prezident Putin respektuje. Cílem té mé cesty je zajistit, abychom oddělili tuto věc od všech ostatních věcí našich vztahů s Ruskou federací. Mým úkolem je pokusit se zajistit, aby tato věc nezkazila česko-ruské vztahy, na kterých máme zájem a myslím, že mohu říci, že se nám to pravděpodobně podařilo.

Zeptám se Vás ještě jednou, ani nějaké přání nebo náznak takového nátlaku jste ze strany Vladimíra Putina vůbec nezaznamenal během celého jednání?

Slovo nátlak není něco, co bych já akceptoval…

Dobře, přání, náznak…

…to není terminologie, která by mohla být použita. Ne, o to opravdu podle mého názoru nejde. Ruská federace se pokouší být sebevědomou zemí, pokouší se znovu nalézt své, s nadsázkou bych řekl, místo na slunci, do jisté míry se zkonsolidovala, snaží se hájit své zájmy a já myslím, že je naprosto logické, že zájmy Ruské federace nejsou identické se zájmy našimi. A že vůbec nejsou identické se zájmy Spojených států. Že v tomto ohledu nastane konflikt, nedohoda, nedorozumění bylo zřejmé. Ale úkolem je, abychom se pokusili z této jedné věci neudělat nedorozumění nějakého většího rozsahu. Týkalo se to jednání celého dnešního dne, které nebylo jenom s prezidentem Putinem, které bylo v ruském Parlamentu, které bylo v Obchodní komoře, které bylo podepsáním sedmi významných dohod mezi Českou republikou a Ruskou federací. Tyto dohody jsou pro budoucno, ty nejsou o minulosti, ty jasně naznačují zájem na budoucích vztazích a já si myslím, že v tomto smyslu vztahy s Ruskem musíme budovat. Tato konkrétní otázka určitě bude vyřešena a nezpůsobí žádnou zásadní komplikaci našich vzájemných vztahů.

Pane prezidente, chtěl byste se do budoucna pokoušet o roli určitého mediátora mezi prezidenty Bushem a Putinem?

Jeden mně tento týden telefonoval, s druhým jsem se setkal. Je to 24 nebo 48 hodin. Byl jsem ve Washingtonu, hovořil jsem s ministrem obrany Gatesem, dneska jsem hovořil s předsedou parlamentu, který je také předsedou strany Jednotné Rusko, která stojí za prezidentem Putinem, čili jsou to klíčoví hráči v této hře. Respektují naši pozici, vědí, že nejsme jednobarevní lidé, že respektujeme svůj vlastní zájem, že nejsme poklonkující se lidé před jednou nebo druhou velmocí, jako tomu bylo v minulosti, že jsme lidé, kteří stojí za svým, že hájíme zájem lidí, kteří nás zvolili do těch postů, které zastáváme. Prezident Putin to stoprocentně respektuje, respektuje to prezident Bush. Velmi se těším na návštěvu prezidenta Bushe v Praze, abychom i tyto věci mohli dále dojasnit. Nebojme se. Hrajme svou vlastní roli, svou vlastní pozici. Přesně to je úkolem, který každý český politik musí cítit.

Pane prezidente, radarová základna poněkud zastínila, jak jsme slyšeli, obchodní jednání v Rusku. Panuje shoda, že ekonomické vztahy mezi oběma zeměmi se velmi úspěšně rozvíjejí? V čem Vy vidíte největší potenciál pro české firmy, které chtějí v Rusku podnikat?

Když poslouchám ten Váš komentář, tak bych chtěl zdůraznit jednu věc. Nepochybně existuje nerovnováha. My více dovážíme z Ruska než vyvážíme. Ale nevidím to pesimisticky. Od roku 2000 se náš vývoz do Ruska zvýšil 5x, zatímco ruský dovoz k nám 2x. To není až zas tak špatná proporce, čili já věřím, že něco se děje. To je první věc. Druhá věc – se mnou jede 107 reprezentantů velkých firem České republiky. Já jsem s nimi dnes zahajoval, bussines forum, kterého se zúčastnily stovky našich i ruských podnikatelů. Podepíše se celá řada dohod. Některé už se podepsaly, některé budou podepisovány v průběhu tohoto třídenního pobytu zde. Pojedeme také do Tatarstánu, tam budou podepisovány další dohody. Myslím, že je v našem zájmu, abychom ruský trh účinně oslovili.

Pane prezidente děkuji Vám a do Moskvy přeji dobrou noc. Nashledanou.

Dobrou noc.

Daniela Drtinová, Události, komentáře, Česká televize, 27.4.2007

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu