Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení » Projev prezidenta republiky…


Projev prezidenta republiky Václava Klause u příležitosti státní návštěvy Řecka

Projevy a vystoupení, 23. 11. 2006

Vážený pane prezidente, vážené dámy, vážení pánové,

dovolte mi, abych Vám při této slavnostní příležitosti vyjádřil poděkování za pozvání k návštěvě Vaší krásné země a za velmi srdečné přijetí, kterého se mně a mé delegaci u Vás dostává.

Přestože vztahy našich zemí mají více než tisíciletou tradici, je trochu překvapivé, že tato má návštěva je historicky první státní návštěvou prezidenta České republiky v Řecku. Musím však rovněž připomenout, že jsem ve své funkci hlavy státu měl to potěšení navštívit Vaši zemi již třikrát, dvakrát v roce 2003, potřetí o rok později na zahájení XXVIII. letních olympijských her. Jsem přesvědčen, že má dnešní návštěva je symbolickým potvrzením velmi rozsáhlých a všestranných vztahů, které mezi našimi zeměmi existují.

Vážený pane prezidente, Vaše země je kolébkou západní civilizace a kultury, je zemí, která odkázala lidstvu nesmírné hodnoty duchovní i materiální. Při každé návštěvě Athén, ozdobených panoramatem antické Akropole, si to vždy silně uvědomuji. Řecká filosofie otevřela cestu ke svobodnému myšlení a řecká demokracie dala název společenskému uspořádání, v jehož centru stojí svobodný občan. Demokracie, toto slovo řeckého původu, vyjadřuje základní hodnotu svobodného světa. Jsem velmi rád, že se jí dnes v plné míře mohou těšit oba naše národy.

Z řecké Thesaloniky přišlo do naší země v devátém století křesťanství, které současně přinášelo i kulturu a státnost. Hrdinný boj Řeků za svobodu a nezávislost ve 20. letech 19. století byl sledován celou svobodomyslnou Evropou a byl velkou inspirací pro všechny utlačené národy tehdejší Evropy, jimiž se tehdy cítili být i Češi. Tragické dvacáté století přineslo našim národům válečná utrpení a dlouhá desetiletí boje za obnovení demokracie. Po ničivé občanské válce v Řecku ve druhé polovině 40. let se naše země stala útočištěm několika tisícům řeckých emigrantů, kteří u nás nalezli nový domov a dodnes jsou u nás velmi viditelní. Mnoho z nich dnes velmi významně přispívá k rozvoji našich vzájemných vztahů.

Jsem velmi rád, že po 40 letech totality v naší zemi, která naše země uměle oddělovala, máme již 17 let příležitost znovu budovat vzájemné vztahy na společně sdílených hodnotách svobody a demokracie, že nás spojuje partnerství v rámci NATO a členství v Evropské unii, že sdílíme společný zájem na mírovém řešení problémů na Balkáně i Středním východě, že se úspěšně rozvíjejí naše vztahy v politické, hospodářské i kulturní oblasti a že trvale roste rozsah mezilidských kontaktů. Řecko se v posledních letech stalo cílem cest statisíců českých občanů za odpočinkem i poznáním a jsem rád, že i naše země je atraktivním cílem pro návštěvníky z Vaší země.

Vážený pane prezidente, jsem přesvědčen, že naše společné členství v Evropské unii vytváří dobré předpoklady pro velmi dynamický růst hospodářských vztahů, které mají velmi dlouhou tradici. Velmi oceňujeme, že Vaše země od května letošního roku otevřela svůj pracovní trh pro české občany a naplnila tak jednu ze základních svobod, na nichž evropská integrace stojí. Domnívám se, že vedle turistiky a rostoucí obchodní výměny mají velkou perspektivu i vzájemné investice, jejichž objem je však dosud velmi malý. Umět využít tyto možnosti ale není úkolem vlád a prezidentů. Je na českých a řeckých podnikatelích a jejich asociacích, aby dokázali tyto příležitosti využívat. Věřím, že na tom již pracují.

Evropská unie dnes stojí na rozcestí a před námi je zásadní úkol spolurozhodnout o jejím dalším směřování. Česká republika má zájem na tom, aby byl zvolen směr, který bude respektovat různorodost Evropy, její přirozenou strukturu založenou na členských státech, směr, který odstraní demokratický deficit, byrokratičnost a přežilé sociální a hospodářské politiky, které způsobují zaostávání evropských zemí. Věřím, že stejný zájem má i Řecká republika a že se nám podaří dát evropskému směřování nový, nadějnější směr.

Vážený pane prezidente, dovolte mi, abych pozvedl číši a připil na úspěšný rozvoj Vaší země, na štěstí jejích obyvatel, na přátelství našich národů a zdraví Vás a Vašich blízkých.

Václav Klaus, Athény, Prezidentský palác, 22. listopadu 2006

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu