Klaus.cz


Hlavní strana » Rozhovory » Interview prezidenta…


Interview prezidenta republiky pro rakouský deník Kronen Zeitung

Rozhovory, 20. 8. 2008

K tématu EU: Deník „Kronen Zeitung“ se vždy zasazoval za Evropu. Nyní máme ale výhrady, neboť mnohé, co se v Bruselu děje, je jednoduše špatně. Jak vnímáte Vy, pane prezidente, tento problém?

Já jsem rovněž pro Evropu – a své příslušnosti k evropskému kulturnímu a civilizačnímu okruhu si velmi vážím – ale Evropa není totéž co EU a Brusel. Zástupci Evropské unie nemají právo, aby si Evropu přivlastňovali, ale stále to dělají. A v tom tkví pro mne hlavní problém dnešní doby. Evropa patří nám všem, nejen jim. Pokud má Kronen Zeitung zájem tento rozdíl obyčejným lidem vysvětlit, bude to pro skutečné Evropany velká pomoc.

Od katastrofy v Černobylu uběhlo mnoho let, neměli bychom ale zapomínat, že manipulace s jádrem je stále ještě velmi nebezpečná – i když ke změnám názorů na jadernou energii došlo, a nikoli neprávem, protože se vědě podařilo možná nebezpečí zredukovat. Přesto ale stále existují. Jak vnímáte tento problém, např. pokud jde o výstavbu nových atomových elektráren v blízkosti našich hranic?

Manipulace s jádrem je jistě věc komplikovaná, technicky náročná i riskantní. Co ale není riskantní? Riziko musíme minimalizovat, ale s postoji, že musíme vše, co je riskantní, zakázat, nesouhlasím. Je třeba vždy porovnat náklady (a k nim patří i riziko) a efekty, a v tomto ohledu jsem přesvědčen, že výstavbě novějších atomových elektráren v Evropě musíme říci „ano“.

Rakousko otevřelo v souladu s EU své hranice Východu, což znamená, že kriminální živly z různých zemí mohou jednoduše přijít, páchat trestné činy a znovu zmizet. Jak nakládá Česká republika s tímto problémem? Má porozumění pro obavy Rakušanů?

Otevření hranic související s Schengenem není problém Západu nebo Východu. To, že se lidé s nedobrými motivacemi a úmysly mohou nyní pohybovat po Evropě snadněji, je nebezpečné pro všechny země, nejen pro Rakousko. Já jsem tyto hrozby vždy vnímal a nikdy jsem nepatřil k těm, kteří Schengenu nadšeně tleskali. Vidím obě strany této mince a ukázat na hranicích pas a „ztratit“ tím několik minut, pro mne nikdy nepředstavovalo problém. Jsou to právě dnešní eurokraté, kteří usilují o rychlé odstranění hranic za účelem eliminace států. To nikdy nebyl můj cíl.

Ve světle horečného zbrojení považovalo Rusko v minulosti za nezbytné vybudovat raketové základy v bývalém Československu a v Polsku. Pro taková opatření Ruska, plynoucí z obav z vypuknutí 3. světové války, máme porozumění. Jak vnímá Česká republika výstavbu nových vojenských základen uvnitř EU a nápadně rostoucí vyzbrojování?

Když já mluvím o americké raketové základně v České republice, jsou pro mne rozhodující české zájmy, nikoli zájmy EU. Proto říkám své „ano“. Tomu, že s tím Rusové mají určité starosti, rozumím a vždy se snažím o to, abych jim vysvětlil, že tato radarová základna není namířena proti Rusku. Hovořit ale o nové fázi vyzbrojování v souvislosti s touto základnou je chybné.

Jan Krupka, Kronen Zeitung, 4. 8. 2008

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu