Klaus.cz


Hlavní strana » Jinýma očima » Dopis Marie Knížakové Václavu…


Dopis Marie Knížakové Václavu Havlovi

Jinýma očima, 4. 3. 2002

Pane Václave Havle,

s přihlédnutím ke všemu, co můj manžel v životě pro tuto zemi udělal, mně Vaše odpověď na můj dopis připadá trapná. Možná, že jste ho ani pořádně nečetl. Pokládat Milana Knížáka za rasistu už není úsměvné, ale vyvolává to domněnku, že je Vám (a nejen Vám) nepohodlný. Jeho životní postoje a snahy byly a jsou prosty jakékoliv segregace. Takové myšlení je mu cizí. Sám, na rozdíl od většiny české populace, byl od mládí příslušníkem pronásledovaných menšin. Po tzv. sametové revoluci jako první provedl zásadní změnu vysoké školy a dnes, díky své světové proslulosti na poli umění, získává NG řadu akvizičních donací.

Nepochopím, že jste schopen téměř na konci svého funkčního období podpořit „hon na Knížáka“ aniž by jste si uvědomil, že se zapojujete do něčeho, co jste sám v minulosti prožil. Již první ovoce je sklizeno. V rámci této kampaně si dovolila lživě obvinit M. Knížáka mladá poslankyně Mihaličková, která ještě nic nedokázala a jejíž jedinou devizou je, že patří k preferované menšině.

Ve svém dopise píšete, že jste nikdy proti M. Knížákovi veřejně nevystupoval, ale on na Vás veřejně útočil či se Vám posmíval. Kdykoliv proti Vám můj muž vystoupil, byla to zcela otevřená kritika, která upozorňovala na event. Vaše omyly, které mohly mít nějaké následky. Nekritizoval pouze Vás a Vy to víte. Mohu mj. jmenovat Václava Klause, Miloše Zemana, Pavla Dostála a mnoho mnoho jiných, ale přesto tito lidé se mu nemstí, dokonce jsou ochotni mu i naslouchat. Považoval a považuje tuto kritiku nutnou pro mladou demokracii. Kritika přece není zlo, kritika je cesta k otevřené diskusi. To není nenávist, to je zájem.

Vy jste skutečně veřejně proti Milanu Knížákovi nevystoupil, ale nikdy jste ho nepodpořil a už velmi dlouho Vám vadí. Že bychom se opět vraceli k přelistopadovám manýrám? A co pane Havle pohádka o svobodě, pravdě a lásce?

Nemyslím na Vás ve zlém, nejsem toho schopna.

                                               Marie Knížáková

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu