Klaus.cz


Hlavní strana » Tisková sdělení » Prezident nepůjde na zítřejší…


Prezident nepůjde na zítřejší zasedání vlády

Tisková sdělení, 26. 8. 2008

Na dnešní odpolední schůzce s předsedou vlády, místopředsedou vlády pro evropské záležitosti a ministrem zahraničí jsem byl o stanovisku vlády k situaci v Gruzii před summitem EU zevrubně a dostatečně informován. Nečekám proto, že bych se na zasedání vlády něco dalšího, jiného, nového dozvěděl.

Své stanovisko k této sporné záležitosti jsem při dnešní schůzce na Pražském hradě − kterou jsem inicioval − obšírně a do hloubky objasnil. Věřím, že účastníci schůzky budou vládu o mých postojích a argumentech přesně informovat. Proto má účast na zasedání vlády není nutná.

Vzhledem k tomu, že se naše názory na tuto věc zásadně liší, nepředpokládám, že bych svou přítomností mohl postoj vlády jakkoli podstatně ovlivnit.

Václav Klaus

V Praze dne 26. srpna 2008

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu