Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení » Projev prezidenta republiky u…


Projev prezidenta republiky u příležitosti návštěvy slovinského prezidenta

Projevy a vystoupení, 8. 12. 2008

Vážený pane prezidente, paní Türková, vážené dámy, vážení pánové,

je mi velkou ctí, že Vás mohu při této slavnostní příležitosti dnes večer ještě jednou přivítat na Pražském hradě. Přijíždíte do skutečně přátelské a Slovinsku tradičně blízké země. Spojuje nás blízkost našich jazyků, spojuje nás kultura a životní styl, spojuje nás dlouhá historie vzájemných vztahů. Ne nadarmo se návštěvník z Prahy cítí v Lublani jako doma. 

Historie nás několikrát spojila v rámci jednoho státu. Poprvé to bylo ve 13. století, v době vrcholu přemyslovské moci, kdy král Přemysl Otakar II. rozšířil moc českého státu i na slovinské území. Následkem jeho prohry  v bitvě na Moravském poli v roce 1278 se naše cesty rozdělily. Trvalo dalších 250 let, než se zase spojily, tentokrát na celých 300 let v rámci habsburské monarchie. Ta na jedné straně přinesla našim národům národnostní útlak, na druhé straně se  v posledním století jejího trvání vytvořilo mezi našimi národy vědomí sounáležitosti, přátelství a spojenectví v boji za národní emancipaci. Čeští vzdělanci se podíleli na obrození slovinského jazyka, časté byli vztahy mezi našimi literáty, pražská univerzita napomohla vytvoření slovinské národní inteligence. Přátelské vztahy přetrvaly i po rozpadu monarchie. Pád komunismu a vznik nových národních států – Slovinska a České republiky – dal našim tradičním vztahům nový impuls i kvalitu. Dnes jsme již skoro pět let členy dalšího evropského soustátí – Evropské unie. Máme společný zájem na tom, aby se Evropa poučila z historických zkušeností našich národů, aby neopakovala chyby minulosti, aby její prioritou byly svoboda a demokracie, o něž naše země a národy musely tak dlouho bojovat. Slovinsko bylo první z nových členských zemí, které se letos ujalo předsednictví v Unii. Nás tato zkušenost čeká v první polovině roku příštího. I to se stalo příležitostí k intenzívní spolupráci a dialogu mezi našimi zeměmi.

Vážený pane prezidente, jsem velmi rád, že vztahy mezi našimi zeměmi se rozvíjejí mimořádně dynamicky. Svědčí o tom vývoj vzájemného obchodu, svědčí o tom spolupráce v oblasti vědy, školství a kultury. Vaše země oplývá přírodními krásami – mořem i velehorami – což Vám občané naší země závidí. Tomu odpovídá i rozvoj vzájemného turistického ruchu. Jsem rád, že i slovinští občané ve stále větší míře přicházejí poznávat krásy naší země a její kulturu. To vše vytváří příznivé možnosti pro další rozvoj všestranné vzájemné spolupráce. Vaši návštěvu, vážený pane prezidente, považuji za potvrzení této mimořádné úrovně našich vztahů. 

Dovolte mi, abych pozvedl číši a připil na úspěchy Slovinské republiky, na česko-slovinské přátelství, na zdraví Vás a Vaší manželky. 

Václav Klaus, Oficiální večeře, Rudolfova galerie, Pražský hrad, Praha, 8. prosince 2008

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu