Klaus.cz


Hlavní strana » Ekonomické texty » Investiční pobídky snižují…


Investiční pobídky snižují ekonomickou efektivnost

Ekonomické texty, 3. 5. 2002

„Czechinvest zajistil investice za pětapadesát miliard korun“ hlásal nedávno jeden novinový článek. V dalším jsme si mohli přečíst, že od svého vzniku v roce 1993 státní agentura Czechinvest přilákala do České republiky 5,7 miliard dolarů, které vytvořily 47 tisíc pracovních míst. Takových prohlášení jsme slyšeli mnoho. Lidé tím získávají pocit, že pro ně vláda ze zahraničí „získává peníze“ a „vytváří pracovní místa“. Ve skutečnosti jde o jednu z nejnehoráznějších mystifikací, které nám vnucuje státní byrokracie, aby prokázala svou vlastní potřebnost a důležitost. Je smutné slyšet podobné úvahy i od většiny novinářů a dokonce i od některých ekonomů, kteří mýty o investičních pobídkách přejímají a leckdy i sami šíří.   

Trvám na tom, že zahraniční firmy, které investují do skutečně efektivních a výnosných projektů, by k nám přišly i bez investičních pobídek. Investiční klima je u nás příhodné díky levné a kvalifikované pracovní síle, dobré infrastruktuře a perspektivnímu domácímu trhu. Ne díky investičním pobídkám. Když k tomu vláda investorům přidá dárek od českého daňového poplatníka, proč by jej nepřijali?

Představa, že si země jako Česká republika, Maďarsko, Portugalsko nebo Irsko konkurují o velké investory (typu Phillipse nebo BMW) tím, že se navzájem trumfují investičními pobídkami, je směšná. Velké firmy se řídí zcela jinými strategickými úvahami než tím, jestli jim vláda poskytne „daňové prázdniny“ nebo jestli jim přispěje na zaškolování pracovníků. Když se lidí od Phillipse nebo BMW zeptáte, zda jsou takové pobídky důležité pro jejich rozhodnutí, řeknou, že ano – byli by hloupí, kdyby říkali něco jiného.

Hlavním argumentem proti investičním pobídkám je skutečnost, že snižují celkovou efektivnost investování v zemi. Investiční pobídky dostane firma, která u nás proinvestuje minimálně 10 miliónů dolarů. Proč je nedostane deset firem, z nich každá proinvestuje milión dolarů? Proč vláda uměle zvýhodňuje velké investice na úkor menších podnikatelských projektů? Musím trvat na tom, že neexistuje žádná teorie ani zkušenost, které by prokazovaly, že je jedna obří investice efektivnější a výnosnější než několik menších investičních projektů. Kdyby velký investor přišel investovat „jen“ kvůli pobídkám (bez kterých by se mu investice nevyplatila), pak by musela být tato investice neefektivní a proto nežádoucí. Měla by ekonomický smysl jen díky umělému zvýhodnění státem. Proč toto zvýhodňování naše vláda dělá? Jediný důvod je důvod politický: jedna velká investice působí jako viditelný úspěch vlády a její „moudré politiky“, zatímco mnoho menších investic působí „jen“ jako úspěch aktivity podnikatelů. Že takovou politiku dělá mnoho jiných zemí? Ano, dělá, protože se jejich vlády řídí stejnými motivy, protože se snaží dělat hlavně to, co bude vypadat jako jejich vlastní zásluha, co bude v médiích, co si budou moci přivlastňovat.

Že zvýhodňování megalomanských investičních projektů může ve svém důsledku škodit místům, kde jsou uskutečňovány, pochopili už i mnozí starostové, kteří by ve svých obcích raději viděli více menších investorů než jednoho velkého. Dovolím si citovat jednoho našeho starostu, který řekl: „Obrovské zahraniční firmy jsou závislé na globální ekonomice a nikde není psáno, že se za pár let neseberou a neodejdou třeba na Ukrajinu. Menší investoři jsou více spjati s regionem, a proto tak snadno neodcházejí“.

Naše socialistická vláda je nepoučitelná. Podle ministerstva průmyslu a obchodu stát podporuje velké investory proto, že do regionů přinášejí nová pracovní místa. To je ovšem naprostá mystifikace. Velcí investoři pracovní místa „nepřinášejí“, pouze využívají pracovní sílu, která v regionu je (nemluvě o tom, že v mnoha případech přetahují nejkvalifikovanější pracovníky místním podnikům).

Kromě toho mají investiční pobídky řadu vedlejších „neviditelných“ efektů. Vedlejším a ne zcela viditelným efektem přílivu zahraničních investic je například zhodnocování koruny, které zdražuje naše vývozy a tím znevýhodňuje některé naše domácí podniky.

I když investiční pobídky de jure nezvýhodňují zahraniční investory před domácími (dostane je každý, kdo uskuteční velkou investici), zvýhodňuje je de facto, protože mnohamiliardové investice jsou u nás dnes schopny uskutečňovat jen velké zahraniční firmy. A pro zvýhodnění není žádný důvod. To, co potřebujeme, nejsou umělé investiční pobídky, ale dobré podnikatelské a investiční prostředí, v němž nebude nikdo ani diskriminován, ale ani zvýhodňován na úkor jiných.
Nejúčinnějším prostředkem k tomu se dnes jeví razantní snížení daní z příjmu právnických osob z dnešní úrovně zhruba na polovinu. To by představovalo mocnou investiční a podnikatelskou „pobídku“ pro všechny podnikatele, bez ohledu na to, jestli jsou velcí nebo malí, zahraniční nebo domácí.

Václav Klaus, Hospodářské noviny, 3.5.2002

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu