Klaus.cz


Hlavní strana » Knihy » Nová kniha Václava Klause…


Nová kniha Václava Klause „Problém českých veřejných financí na počátku nového desetiletí“

Knihy, 7. 11. 2002

Knížka Václava Klause „Problém českých veřejných financí na počátku nového desetiletí“ je dalším příspěvkem Centra pro ekonomiku a politiku k veřejné diskusi o problematice veřejných financí, jejichž vývoj představuje v současnosti nejvážnější hrozbu stabilitě a prosperitě české ekonomiky.

Na základě teorie veřejné volby autor polemizuje s ambiciózním keynesovským finančním aktivismem a některými u nás proklamovanými přístupy bagatelizujícími nebezpečí plynoucí z rozpočtových deficitů a zadlužování státu. Hodnotí vývoj veřejných financí v období před listopadem 1989 i v jednotlivých fázích vývoje v devadesátých letech až do současnosti a podrobněji diskutuje hlavní problémy – vytlačování (crowding-out), rozsah veřejných rozpočtů a daňové zátěže, problém kvazidaní a skutečné výše daňové kvóty, strukturu rozpočtových příjmů  a otázky zavedení rovné daně, zabývá se i otázkami mandatorních výdajů a veřejných statků.

         Základní text je v přílohách doplněn osmi kratšími články, které Václav Klaus k problematice veřejných financí publikoval v denním tisku v posledních třech letech a které detailněji osvětlují některé teze či podrobněji diskutují problémy zmiňované v textu základním.

         Problém rychle se zhoršujícího vývoje veřejných financí vyžaduje zásadní a velmi otevřenou diskusi, a to nikoliv pouze mezi ekonomy. Pochopení jeho vážnosti veřejností a především politiky je jedinou cestou, jak možná řešení nejen zformulovat, ale i prosadit a uskutečnit. K tomu má přispět i tato kniha.

Knížku lze objednat na dobírku za 89 Kč nebo zakoupit v sídle CEPu, Politických vězňů 10, Praha 1 za 50 Kč. Předplatitelé CEPu dostanou publikaci v rámci předplatného.

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu