Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení » Teze vystoupení prezidenta…


Teze vystoupení prezidenta Václava Klause na summitu EU v Lahti 20. 10. 2006 o energetické politice

Projevy a vystoupení, 20. 10. 2006

Mluvme s prezidentem Putinem jedním jazykem. Bylo by iracionální před ním předvádět naše rozdíly, ale měli bychom si přiznat, že rozdíly – dané geografií (Estonsko-Portugalsko) a domácími přírodními zdroji – mezi námi existují. Nikdo to tady zatím neřekl.

Mluvíme stále o energetické politice, ale fakticky se zabýváme pouze externí částí naší energetické politiky, nikoliv její interní částí. To ale v principu není správné, protože nelze mít rozumnou externí politiku bez rozumné interní politiky. A o té zde dnes bohužel nemluvíme.

Mluvíme o energetické politice, ale vlastně mluvíme jen o dodávkách ropy a zemního plynu. To není totéž a měli bychom mluvit o energetice jako celku.

Předseda Barroso zmínil dvě věci – energetickou efektivnost a diversifikaci dodávek ze zahraničí. To je více než v pořádku, ale nezmínil něco jiného. Nepoložil si otázku, zda je možné mít racionální evropskou energetickou politiku, aniž bychom zmínili otázku uhlí a jaderné energetiky. Já jsem přesvědčen, že to možné není a fakt, že během dvou hodin naší diskuse slovo uhlí a jaderná energie nikým nebylo zmíněno, je velmi varovný. Ukazuje se, že to není možné kvůli existenci aprioristických, ideologických postojů o souvislosti energetiky a klimatických změn, kterou tak přesně demonstroval dopis premiérů Blaira a Balkenendeho, s jehož obsahem zásadně nesouhlasím.

To je ale na úplně jinou debatu a tu dnes večer před prezidentem Putinem nemáme vést.

(Vedle mne sedící prezident Chirac mi pošeptal: správně, naprosto se vším souhlasím.)

Václav Klaus, summit EU, Lahti, Finsko, 20.10. 2006

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu