Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení » Projev na slavnostním…


Projev na slavnostním odhalení pomníku Mikuláše Karlacha v rámci oslav 100. výročí regotizace kapitulního chrámu sv. Petra a Pavla na Vyšehradě

Projevy a vystoupení, 29. 6. 2003

Vážený pane probošte, vážení členové Vyšehradské kapituly, vážení přítomní,

tento park a vůbec celé toto majestátní místo na skále nad Vltavou prošlo v historii mnoha etapami slávy i zapomnění. Dnes chceme uctít dílo těch našich předchůdců, kteří - snad už jednou provždy - vrátili Vyšehrad mezi národní památníky prvořadého významu, mezi místa žijící aktivním kulturním a duchovním životem, mezi živá a navštěvovaná místa Prahy.

Byli to členové Vyšehradské kapituly, kdo současně s regotizací chrámu sv. Petra a Pavla zahájili obnovu vyšehradského areálu. A byl to právě Mikuláš Karlach, jehož socha bude ode dneška zdobit sady nazvané jeho jménem, kdo -přesně před sto lety - toto dílo dokončil.

Posledních sto let české historie bylo pravděpodobně naplněno větším počtem tragických než světlých okamžiků. Ale po celých těchto sto let tu s námi byl Vyšehrad jako pevný bod, jako připomínka slavné historie, jako jistá protiváha Hradu na druhém břehu řeky, jako symbol nejen českého sebevědomí, ale i dávné mystiky.

Od Karlachových dob přicházejí občané naší země vzpomínat i na náš český Slavín, chodí na mše do důstojné katedrály i na procházky po baštách vyšehradské citadely.

Jsem si vědom i toho, že členové Vyšehradské kapituly patřili mezi ty představitele katolické církve, kteří žili se svým národem, kteří ctili staré české tradice i naši státnost a kteří vychovali významné buditele našeho národního obrození. Snad i proto je symbolické, že právě zde, na Vyšehradském hřbitově, byl letos v březnu odhalen památník kněží, kteří se nezpronevěřili svému národu a jeho svobodě a kteří proto zahynuli mučednickou smrtí za nacistické a komunistické totality.

Dnes jsme si připomněli i památku prvního českého krále Vratislava. Ale Vyšehrad nebyl jen sídlem dávných českých knížat a králů a místem starých českých legend a bájí. Procházela tudy historie i v dobách nedávných a bylo to opět ve chvílích, kdy šlo o mnoho, kdy šlo o budoucnost našeho národa. Prošel tudy nejen průvod Opletalových studentů v roce 1939, ale i studentská demonstrace v roce 1989, která byla potom brutálně rozehnána na Národní třídě. Vzpomínám si i na velké setkání Pražanů 28. října roku 1992, v poněkud nervózní chvíli dělení Československa.

Jako pamětník velmi dobře vím, jak tato místa utrpěla za komunismu a jak se zde život zastavil. Vím ale i to, kolik práce se zde udělalo za posledních třináct let. Chrám je nádherně zrekonstruován, okolí je upraveno, hřbitov a Slavín opravami procházejí právě teď, v novém je i sídlo kapituly. Jsem tomu rád a vím i to, že kapitula úspěšně spolupracuje s radnicí druhého pražského obvodu. Vyšehrad může díky tomu všemu dát mnoho Pražanům a Pražané si za to cení svého Vyšehradu.

Jsem velmi rád, že jsem zde dnes, při této slavnostní příležitosti, mohl být s Vámi.

Václav Klaus, Vyšehrad, Praha, 29.6.2003

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu