Klaus.cz


Hlavní strana » Jinýma očima » Václav Klaus na Slovensku


Václav Klaus na Slovensku

Jinýma očima, 11. 10. 2000

Po sedmi a půl roce navštívil předseda Poslanecké sněmovny Václav Klaus Slovensko a návštěva to byla příjemná i užitečná. Oficiální cesta na pozvání předsedy Národní rady Slovenské republiky Jozefa Migaše proběhla 9. - 10. října a měla nabitý program. Václav Klaus s manželkou a doprovodem byli ubytováni ve velmi příjemném prostředí Místodržitelského paláce přímo v historickém středu Bratislavy. Po příjezdu následovala cesta do blízké vsi Slovenský Grob, kde pan předseda Migaš v místním tradičním pohostinství uspořádal pro své české hosty husí hody s cikánskou kapelou. Příjemná atmosféra, která během neformálního večera panovala, provázela pak i další pracovní program.

Ten začal ráno 10. října oficiálním přijetím Václava Klause Jozefem Migašem v budově Národní rady Slovenské republiky. Oba představitelé s uspokojením konstatovali, že slovensko-česká agenda není zatížena žádnými významnými problémy či vzájemnými neshodami. To umožnilo věnovat se běžné agendě vzájemných vztahů. Pan předseda Migaš zdůraznil, že návštěva probíhá v kontextu velmi aktivní diplomacie slovenského parlamentu a připomněl nedávnou návštěvu předsedkyně Senátu Libuše Benešové. Zvýšenou frekvenci slovensko-českých vztahů doložil také připomínkou návštěvy českého premiéra na Slovensku, chystané na listopad.

Pan předseda Klaus poblahopřál slovenským partnerům k pozitivnímu ukončení rozhovorů o přijetí Slovenska do OECD a upozornil je na českou zkušenost s tím, že plné otevření ekonomiky má i svá rizika, jak se projevilo i v případě české měnové krize v červnu 1997. Pan předseda Klaus ujistil slovenské kolegy plnou a soustavnou podporou integračních snah Slovenska, především ohledně jejich zájmu o vstup do NATO a EU. Rovněž je informoval o smyslu a významu chystaných senátních a především historicky prvních krajských voleb v ČR. Vyjádřil přání, aby  Slovenská republika při uvažovaných ústavních a územněsprávních změnách zhodnotila i české zkušenosti a případná rizika. Oba vrcholní představitelé se také vzájemně seznámili s mechanismy parlamentní práce, se zvláštnostmi jednacích řádů, způsoby schvalování rozpočtu, vztahy k vládě a především s možnostmi (a limity) pružnosti zákonodárných sborů při přijímání zákonů souvisejících se vstupem do EU.

Poté návštěva pokračovala přijetím u slovenského premiéra Mikuláše Dzurindy. Premiér Dzurinda informoval předsedu Klause o tom, že Slovensko bude podle něj připraveno vstoupit do EU k 1. lednu 2004 a vyjádřil názor, že pro nynější členské země EU by bylo výhodné přijmout Slovensko v rámci tzv. první vlny. Oba představitelé se vzájemně informovali o aktuálním stavu přijímání státního rozpočtu v obou zemích. Zastavili se také u tématu dopadu vzniku krajských volených orgánů na chod státní správy. Premiér Dzurinda pogratuloval předsedovi Klausovi k tomu, jak ČR "skvěle" zvládla organizaci nedávného zasedání MMF a SB v Praze a vyjádřil naději, že zvýšení prestiže ČR v této souvislosti bude mít pozitivní efekt i na prestiž Slovenska jako nejbližšího souseda ČR.

Problémy mezinárodních vztahů především ve středoevropském prostoru byly hlavním tématem setkání Václava Klause se slovenským ministrem zahraničí Eduardem Kukanem. Pan ministr Kukan vyjádřil plnou slovenskou podporu myšlenky uspořádat v Praze v roce 2002 summit NATO. Hovořil také o aktuálním průběhu rozhovorů o přijetí Slovenska do EU za současného francouzského předsednictví, o vztazích s Ukrajinou a především vyjádřil plnou solidaritu s politikou České republiky ohledně Benešových dekretů.

Velmi zajímavé bylo také společné setkání pana předsedy Klause s představiteli všech poslaneckých klubů, neboť si česká strana mohla na vlastní oči upřesnit představu o autentické podobě slovenské politické scény. Hovořilo se hlavně o tom, jak se v obou zemích poslanci brání snahám vlád o nestandardní zkrácené formy projednávání zákonů ale také například o možnostech podpory kooperace zemí tzv. višegrádské čtyřky v oboru speciální techniky, o romské problematice především v souvislosti s negativní reakcí mnoha zemí na hromadnou emigraci z ČR i SR, o výměnách studentů atd.

Neformální a velmi přátelskou atmosféru měl oběd podávaný pro českou delegaci Jozefem Migašem v Zámecké vinárně v Pezinku. Přesto i při této příležitosti došlo i na vzájemnou a velmi otevřenou výměnu názorů na mediální politiku, na přítomnost češtiny ve slovenském kulturním prostředí (a naopak) a na debatu o politických poměrech v obou zemích.

Velký ohlas měla následná přednáška profesora Václava Klause na téma Integrační a dezintegrační tendence v současné Evropě, která proběhla v Síni ústavy na Bratislavském hradě. Poslechlo si ji několik stovek slovenských ekonomů, politiků, novinářů, studentů a jiných zajímavých osobností. Bohatá byla i následná diskuse, během níž při odpovědi na otázku, jak si představuje liberální podobu evropské společnosti jako pozitivnější alternativu k současným převažujícím socializujícím jevům, dal Václav Klaus Evropě za vzor některé základní rysy americké společnosti. Po přednášce využil Václav Klaus příležitost k mnoha neformálním kontaktům v rámci setkání s účastníky přednášky u číše vína s prostorách hradu.

Před návratem do České republiky stihl pan předseda Klaus i jeho doprovod pěší prohlídku velmi pěkně upraveného a životem pulsujícího centra hlavního města Slovenska.

Ladislav Jakl, očitý svědek, 11.10.2000        

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu