Klaus.cz


Hlavní strana » Jinýma očima » Jiný pohled na lékařskou…


Jiný pohled na lékařskou komoru a pana Ratha

Jinýma očima, 6. 5. 2002

Pan Rath zvolil velice špatně a nevhodně název svého článku – Noc dlouhých nožů. Pravděpodobně má mezery v dějepise a tak by bylo dobře aby si něco z dějepisu přečetl. Noc dlouhých nožů má diametrálně odlišný význam od toho co zde pan Rath prezentuje. Stárnoucí mladík si zde bere do úst stárnoucího mužskýho, jehož kvalit nedosahuje. A to je vidět na celém duchu jeho článku. Jsem přesvědčen, že naopak nenávist vůči stárnoucímu mužskýmu panu Rathovi zatemnila mozek.

Lékařské komory a nejen lékařské komory, ale různé jiné profesní organizace byly založeny před 111 lety.  A to v době rakouské monarchie, která ale nějakým tím demokratismem vůbec neoplývala a proto tyto spolky, jak správně říká pan Rath dohlížely na členy komor. To znamená, že již jejich založení bylo provedeno nedemokraticky, konstitučně. To, že pak v tomto spolku běžely  demokratické metody je věcí podružnou, protože základ byl někde jinde. EU může trvat na tom aby se posilovaly role profesních samospráv, ale určitě ne z pozice státního dirigismu. A to je ten základní rozdíl, který pan Rath jako bývalý odborový předák nechápe. Anebo velice dobře naopak chápe to,že stát zde vlastně vytvořil povinně odbory, které se jen jmenují a tváří jinak. Základem demokracie není slůvko musím, ale slovo mohu a chci. Pan Rath chápe ale demokracii jinak, jeho popis činnosti komory se více méně hodí pro popis funkce odborového hnutí, dbají na pořádek, stanovují pravidla, hájí zájmy. To že jsou v určitých státech komory povinné, není ještě měřítko proto, že tato povinnost je přínosem. ODS návrhem pana Bendy nenavrhuje faktickou likvidaci komor, ale naopak.

ODS nenavrhuje zakázat jakoukoliv spolkovou činnost a to je ten podstatný rozdíl, který pan Rath z pozice své nenávisti nechápe.

Rozebereme-li smysluplnost dnešních komor, vychází nám, že pro každou náplň je již vytvořen tradiční nástroj.

·                    Hájení hospodářských a sociálních práv členů patří odborům a nikoliv členům komory, kteří by se právě díky spolkové činnosti měli vzdělávat a rozšiřovat si svůj vědomostní potenciál.

·                    Kompetence k vydávání licence lékařské praxe – opět tato činnost nepatří spolku, ale státu, který jasně vymezí a určí pravidla ve kterých se jedinci budou pohybovat

·                    Trestně právní odpovědnost – žijeme snad v právním státě, kde jednají orgány činné v trestním řízení a nezávislé soudy.

·                    Vytváření odborných medicínských pravidel – na to zde již fungují smysluplné lékařské společnosti, které posuzují, prosazují odbornost svých členů. 

Jak je vidět, existují instituce, které nejen že mohou, ale přebírají tyto činnosti v konečné fázi. Každý obviněný má právo se domoci svého práva u nezávislého soudu.

Při čtení článku pana Ratha a být občanem, tak se musím zděsit tím, že většina lékařů jsou gauneři, lupiči, nevzdělanci a jen díky páru osvícených jedinců mohu klidně spát. Protože jinak ti ostatní by mě jako člověka vlastně chtěli zabít.

Osobně jako člověk, lékař a povinný člen lékařské komory se musím panu Klausovi za slova pana Ratha omluvit a za to, že pan Rath srovnává nacistickou hrůzu s prosazování demokracie, bych dal i já rovněž těch pár facek.

V úctě

MUDr. Jan Rybka odborný soukromý ortoped
Člen US, člen zastupitelstva MČ P1 a předseda zdravotní komise OR P1

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu