Klaus.cz


Hlavní strana » Knihy » Ekonomie a ekonomika


Ekonomie a ekonomika

Knihy, 19. 9. 2006

Předmluva prezidenta republiky Václava Klause

V roce 1991 jsem vydal svou – v životě úplně první, veřejně publikovanou – knihu „Ekonomická věda a ekonomická reforma“ (Gennex, Praha, 1991), která obsahovala mé texty z osmdesátých let. To byl jakýsi předstupeň mého fungování ve veřejné, politické sféře. V roce 1995 jsem vydal publikaci svých ekonomických textů, napsaných v klíčových letech naší transformace, v okamžiku revoluční přeměny socialismu (či jak se teď říká komunismu) v kapitalismus. Kniha s názvem „Ekonomická teorie a realita transformačních procesů“ (Management Press, Praha, 1995) obsahovala to, co jsem jako ekonom, ministr financí a předseda vlády považoval za potřebné říci, napsat a prosazovat v této nemírně riskantní chvíli naší unikátní historické změny. Kniha chtěla nejen vysvětlovat, ale i přesvědčovat, a proto polemizovala s těmi, kteří tehdejší dobu viděli jinak a kteří u nás chtěli vytvořit něco úplně jiného než svobodný trh a kapitalismus.

Od té doby se leccos změnilo, leccos jsme prožili a leccos se i v naší ekonomice a s naší ekonomikou událo. Proto, a to právě teď, vzniká knížka třetí. Předesílám, že mi nejde o dodatečnou analýzu minulého období, ale o výběr svých ekonomických textů let 1996-2006 (napsáno jich bylo – zejména pro otištění v denících – daleko více), protože jen to je věrnou kopií mého uvažování v tehdejší chvíli, nikoli dopovídáváním věcí dnes, jak se dají vidět s odstupem času.

I když se mé psaní v tomto desetiletí stále více přesouvalo k mimoekonomickým tématům, ekonomických textů a projevů, doma i v zahraničí, bylo – jak je vidět – více než dost. Dnešní kniha je svědectvím mého fungování v roli předsedy vlády, předsedy Poslanecké sněmovny i prezidenta republiky, ale – věřím – vždy ekonoma, který by psal a říkal stejné věci, i kdyby v těchto funkcích nebyl. Jako ekonoma, který se stále snaží číst, citovat, sledovat ekonomická statistická data, respektovat ekonomii a pokorně se k ní chovat. Moc bych si přál, aby to tak bylo i u všech těch, kteří se se mnou o těchto věcech pouštějí do veřejné polemiky.

První část knihy se týká více ekonomů a ekonomie než věcných problémů. Jsou to medailónky významných ekonomů (při různých výročích či příležitostech) a jejich jména dost zřetelně naznačují myšlenkové kořeny mých ekonomických názorů – Bastiat, Schumpeter, Mises, Hayek, Friedman, ale stejnou informaci dávají i jména těch, se kterými polemizuji – v této době to byli zejména pánové Stiglitz a Švejnar. Své koncepční stanovisko k ekonomické vědě jako celku předvádím v předmluvě k učebnici Dějin ekonomického myšlení.

Druhá část knihy se vrací k obecným otázkám naší transformace a to jak k její celkové koncepci (zejména letošní vzpomínkový text na „15 let od zahájení ekonomické transformace“ a teoretičtější příspěvek s názvem „Dynamika postkomunistické transformace a její alternativní výklady“ z roku 2003), tak k jejímu největšímu problému, kterým nepochybně byla privatizace („Krátká či dlouhá cesta privatizace – česká zkušenost“ z roku 1997 a zejména nedávná „Polemika se Svetozarem Pejovichem o transformační, tedy neklasické privatizaci“).

Největší ekonomickou událostí minulého desetiletí byla nepochybně zcela zbytečná měnová krize roku 1997 a její následky. Této a dalším vybraným věcným problémům naší ekonomiky je věnována část třetí, zejména text „Tři roky po měnové krizi“ z roku 2000, ale relevantní jsou i různé debaty s centrální bankou o nadměrně potlačované inflaci.

Ve čtvrté části knihy jsou uvedena některá další aktuální témata – zejména polemika s konceptem tzv. informační ekonomiky (a s úlohou informačních technologií), ale i diskuse ohledně společné evropské měny.

Kniha v žádném případě není uceleným textem, ale přesto věřím, že se zásadním tématům naší doby věnuje. Byl bych velmi rád, kdyby si našla své čtenáře. Chtěl bych poděkovat všem, kteří mi pomohli s jejím sestavením, kolegům v CEPu i v prezidentské kanceláři, v posledních fázích zejména M. Loužkovi a Lindě Martynkové.

Václav Klaus, 17. července 2006

Název knihy: Ekonomie a ekonomika
Autor: Václav Klaus
Vydavatel: Euromedia Group k. s.
Rok vydání: 2006
Počet stran: 352 stran

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu