Klaus.cz


Hlavní strana » Knihy » Rok třetí - projevy, články,…


Rok třetí - projevy, články, eseje

Knihy, 6. 3. 2006

Předmluva prezidenta republiky Václava Klause

Již potřetí dávám čtenářům do rukou knihu s názvem, která se liší pouze číslovkou, označující další rok mého prezidentství. Číslo tři navíc znamená, že jsem již za polovinou svého mandátu, což vybízí k určitému bilancování. O tom ale kniha Rok třetí není.

Z hlediska mého úřadu – a koneckonců i z hlediska celé naší veřejnosti – byl rok 2005 nejvíce poznamenán dvěma událostmi: na domácí scéně to byla několik měsíců trvající vládní krize a z mezinárodního hlediska to bylo odmítnutí tzv. Evropské ústavy. Proto zařazuji svá četná vystoupení, články a dokumenty spojené s těmito dvěma věcmi do dvou zvláštních kapitol této knihy.

Vycházím z toho, že nejen pro politologa či novináře, ale i pro běžného čtenáře může být zajímavé podívat se s jistým odstupem na tuto zásadní vnitropolitickou událost, kterou vládní krize nepochybně byla, očima jednoho z aktérů, jemuž ústava dává právo i povinnost v takové situaci aktivně vystupovat. Věřím, že tak bude snazší pochopit jak motivaci mých kroků, tak zvolený, ústavně-konformní způsob řešení vládní krize.

I když jsme u nás o Evropské ústavě nehlasovali, výsledky referend ve Francii a Nizozemsku, které zastavily celoevropský ratifikační proces, ovlivnily i nás. Je dostatečně známo, že jsem se angažoval na straně těch, kteří byli proti přijetí tohoto dokumentu a že jsem za to byl předmětem mnoha útoků nejen na naší domácí politické a mediální scéně, ale i mezi bruselskými eurofilními politiky a komentátory. Proto jsem udělal samostatnou kapitolu i ze svých vystoupení a textů k evropskému problému.

Proti předchozím dvěma letům najdou čtenáři v knize dvě úplně nové kapitoly. První se jmenuje Co Klaus neřekl, což je název rubriky, kterou jsem během roku 2005 zavedl na webových stránkách www.klaus.cz. Touto cestou se snažím bránit proti těm největším mediálním mystifikacím, nepravdám či zkreslením, na které většinou stačí říci pouhé a stručné ano nebo ne bez dlouhého, věcného výkladu. Jsem přesvědčen, že nejde o zbytečnou aktivitu, neboť i to představuje výpověď o naší současnosti. Druhou novou kapitolou jsou jednotlivá odůvodnění, kterými jsem doprovodil zákony, které jsem v „roce třetím“ vrátil Poslanecké sněmovně českého Parlamentu. Trochu mě mrzí, že jsem podobné texty v minulých dvou letech do knihy nezařadil, protože názorně ukazují, jak vážnou a pracnou podstatu tato prezidentská „veta“ mají, i když se z těchto zdůvodnění v médiích objevují pouze střípky. Z osmdesáti osmi zákonů, předložených mi v loňském roce k podpisu, jsem jich vrátil osm.

Čísel by při této malé rekapitulaci bylo možné uvést více. Do konce roku 2005 jsem například jmenoval:

2 vlády České republiky
8 ministrů
12 soudců Ústavního soudu
265 obecných soudců
7 generálů
13 rektorů vysokých škol
510 profesorů vysokých škol
4 členy bankovní rady České národní banky
3 členy Komise pro cenné papíry
předsedu Českého statistického úřadu
předsedu Úřadu na ochranu osobních údajů
předsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu.

Za tři roky jsem propůjčil, či udělil, 65 státních vyznamenání, vyhlásil 6 různých druhů voleb, dostal k podpisu 327 zákonů, z nichž 19 jsem Poslanecké sněmovně vrátil a 2 zůstaly bez podpisu, udělil jsem 103 milostí z celkového počtu 5 626 podaných žádostí, kterými jsem se zabýval a v rámci oficiálních návštěv jsem s manželkou navštívil všechny kraje České republiky. Zdá se mi, že i tato čísla jsou jistou výpovědí.

Zmínil jsem svou manželku Livii. Chci alespoň několika slovy poděkování připomenout její obrovskou práci, kterou odvádí nejen na Pražském hradě, na zámku v Lánech, na cestách domácích i zahraničních, či v našem společném Nadačním fondu, práci, která není tolik mediálně viditelná, ale o to cennější a pro mě nepostradatelná, stejně jako zázemí a podpora, kterou mi poskytuje jak ona, tak naši synové se svými rodinami.

Jak jsem již řekl, tato kniha nepostihuje všechny mé aktivity. Nenaleznete v ní například řadu mých cizojazyčných projevů a přednášek, které jsem přednesl na mnoha místech celého světa (v průběhu 24 loňských cest do zahraničí), protože patří do jiného typu publikace a navíc ani často neexistují jejich české verze. Některé z nich vyšly v dubnu 2005 knižně pod názvem On the Road to Democracy ve Spojených státech a v květnu v Turecku. Připravuje se vydání této knihy i v Řecku.

Vystoupeními mnoha našich i zahraničních kapel i sólistů pokračoval v roce 2005 hudební projekt Jazz na Hradě, jehož koncerty vybírám a pravidelně uvádím. Na Pražském hradě se také podařilo připravit řadu cenných výstav, z nichž ta o Lucasu Cranachovi – podle ohlasů – patřila k nejvýznamnějším kulturním akcím uplynulého roku u nás.

Chtěl bych poděkovat nakladatelství Euromedia za možnost, abych tento „třetí díl“ svého pětiletého projektu mohl předložit veřejnosti s důvěrou, že tak alespoň zčásti uvidí náplň práce prezidentského úřadu. Tu bych nemohl vykonávat bez přispění nejen svých nejbližších spolupracovníků, ale i všech zaměstnanců mé kanceláře či Správy Pražského hradu. Práce, jejímž jediným smyslem je prospěch České republiky a její veřejnosti.

Václav Klaus

20. 1. 2006

Název knihy: Rok třetí  - projevy, články, eseje
Autor: Václav Klaus
Vydavatel: Euromedia Group k. s.
Rok vydání: 2006
Počet stran: 416 + 32 stran obrazových příloh

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu