Klaus.cz


Hlavní strana » Jinýma očima


Kdo hledá, najde

Jinýma očima, 7. 11. 2008

„Zpátky k modrým kořenům chce vést Občanskou demokratickou stranu kandidát na jejího předsedu Pavel Bém (jenž) … mysticky odkazuje ke „klausovskému fundamentu staré ODS“ říká ve svém článku (Hledám modrý kořen. Zn.:Bém, HN 5.11.) Jiří Leschtina, aby se vzápětí ironicky zeptal „co je vlastně onen Klausův fundament a kde jsou spásonosné kořeny ODS zakopány.“

celý článek »

Reakce na článek Ondřeje Schneidera „Euro nemá s finanční krizí nic společného“

Jinýma očima, 6. 11. 2008

Polemika O. Schneidera s článkem „Šílený nápad křísit Bretton-woodský systém“, který Václav Klaus napsal pro MF Dnes (22.10.2008), svědčí o zásadním nepochopení smyslu prezidentova sdělení. Ani svým názvem, ani svým obsahem nebyl článek V. Klause „útokem na evropskou měnu“, jak jej interpretuje O. Schneider.

celý článek »

O euru a finanční krizi

Jinýma očima, 4. 11. 2008

Ondřej Schneider se ve svém článku „Euro nemá s finanční krizí nic společného“ (MfDnes 31.10.2008) tváří, že polemizuje s názory Václava Klause uveřejněnými ve stejném listě minulý týden. Kdo si oba články přečte, zjistí, že tomu tak vůbec není.

celý článek »

Jiná zkratka o Irsku, Lisabonské smlouvě a nezametání Ústavním soudem

Jinýma očima, 1. 11. 2008

Je škoda, že se i zkušení novináři a komentátoři pouštějí do jednoduchých zkratek a svým klouzáním po povrchu ovlivňují čtenáře svých deníků, jako se to stalo včera v krátkém sloupku Pavla Vernera, jež smíchal dohromady několik věcí týkajících se prezidenta republiky a popsal je velmi nehezkým a zavádějícím způsobem.

celý článek »

Musí noviny a novináři takhle lhát?

Jinýma očima, 1. 11. 2008

Noviny a novináři lžou tak často, že někdy obelžou i sami sebe. Vytvoří vylhanou legendu a k té se pak vracejí jako ke zdroji. Podobně je tomu tak s psaním o postoji prezidenta Klause k srpnovému gruzínskému konfliktu.

celý článek »

Koruna nás chrání – nezahazujme ji předčasně

Jinýma očima, 8. 10. 2008

Stížnosti českých podnikatelů na posilování a volatilitu kurzu koruny se v poslední době natolik množí, že by nezasvěcený čtenář mohl nabýt dojmu, že koruna je největším nepřítelem naší ekonomiky. Tyto nářky zdánlivě dodávají argumenty příznivcům rychlého přijetí eura.

celý článek »

Jařabova hloupá změť nesmyslů a lží

Jinýma očima, 29. 9. 2008

Napsat pár smysluplných slov k psychiatrickému výpadu bývalého politika pana Josefa Jařaba na prezidenta republiky (Klausova zahraničněpolitická svévole, LN 23.9.) je téměř nemožné. Změť nesmyslů, lží a urážek je totiž tak hloupá, nestrukturovaná a absurdní, že i na profesionálního „klausobijce“ Jařabova typu jde mimořádný výkon.

celý článek »

Edvard Beneš, Evropa a pozice českého státu v ní

Jinýma očima, 11. 9. 2008

Šedesáté výročí úmrtí prezidenta Edvarda Beneše je vhodnou příležitostí zamyslet se nad širšími evropskými a geopolitickými souvislostmi jeho politiky.

celý článek »

Drážděný medvěd vrací ránu

Jinýma očima, 21. 8. 2008

Rozhodnutí Michala Saakašvili využít zahájení olympijských her k odvedení pozornosti od gruzínské invaze do Jižní Osetie se co do stupidity vyrovná rozhodnutí Gamal Abdel-Násira uzavřít Tiranskou úžinu izraelským lodím.

celý článek »

Odpověď na dopis Michala Šilara

Jinýma očima, 28. 7. 2008

Vážený pane,

prezident republiky mě požádal, abych odpověděl na Váš dopis, který jste poslal e-mailem do prezidentské kanceláře v reakci na televizní film „Vládneme, nerušit“.

celý článek »

« novější | starší články »


Jdi na začátek dokumentu