Klaus.cz


Hlavní strana » Jinýma očima


Petr Hájek: Proč nemohu mlčet

Jinýma očima, 11. 9. 2010

Mystifikace, podvádění veřejnosti s důvodným předpokladem, že řadový občan pouze tuší obecné principy, na nichž naše demokracie spočívá. Že proto přijme jakoukoli lež, budeli opakována v novinách či v televizi. To je základní metoda a praxe mocí, které nám chtějí vládnout bez demokratické legitimace – a proto se spojují a vzájemně obhajují a kryjí. V našem případě moc mediální a soudcovská.

celý článek »

Tragický omyl třetího odboje

Jinýma očima, 28. 7. 2010

Případ Milana Paumera mám za jeden z nejstrašnějších dokladů rozvratu české společnosti ve čtyřicátých letech minulého století. Se začátkem války zmizely sítě, které držely společnost pohromadě. Většinu odvážlivců, kteří se pokusili vyšší organizační formy tajně zachovat i v prvních letech války, najdeme na seznamech vězňů koncentračních táborů, mezi popravenými.

celý článek »

Evropa a národní identita z české perspektivy

Jinýma očima, 28. 7. 2010

Fenoménem, který je v dnešních debatách o evropské integraci a o současnosti a budoucnosti Evropské unie buď přehlížen nebo záměrně ignorován, přestože má na evropské dění zásadní vliv, je identita jako základní tmel společnosti, který u jejích členů vytváří pocit sounáležitosti a soudržnosti a o nějž se opírá i existence společenské solidarity.

celý článek »

Jít do eurozóny? Jste padlí na hlavu?

Jinýma očima, 24. 7. 2010

Jít do eurozóny? Jste padlí na hlavu? diví se Čechům hamburský profesor Wilhelm Nölling, který u německého ústavního soudu napadl výpomoc Řecku.

Skupině čtyř profesorů, kteří podali několik žalob na spolkovou vládu za pomoc Řecku a souhlas s Evropským záchranným fondem, se v Německu přezdívá Antikristi. Jen se řídím Kantovým morálním imperativem, brání se jeden z nich, Wilhelm Nölling.

Rozhovor s prof. Wilhelmem Nöllingem naleznete uvnitř článku.

celý článek »

Debata o Trianonu je o dnešku a nikoliv o historii

Jinýma očima, 14. 6. 2010

K názorům Bohumila Doležala  v článku s názvem „Chovat se slušně je praktické“ (LN 11.6.2010), který vyvolala moje přednáška o Trianonu na semináři CEPu, si dovolím pouze krátkou reakci. Na jednostranných krocích, které eskalují  napětí mezi sousedními zeměmi, nevidím nic slušného ani praktického.  Fakt, že v sousedství Maďarska žijí velmi početné maďarské menšiny, pokud vím, nikdo nezpochybňuje, a kauza exportu občanství není žádným „faktickým uznáním tohoto faktu“, jak se pokouší absurdně tvrdit pan Doležal, ale velmi sporným krokem, který loajalitu zahraničních Maďarů ke státu, v němž žijí, může naopak velmi silně problematizovat.

celý článek »

Trianonská smlouva – devadesát let poté

Jinýma očima, 1. 6. 2010

Před několika týdny, kdy organizátoři seminářů CEPu přišli s myšlenkou uspořádat seminář na téma devadesátého výročí Trianonské smlouvy, zdálo se, že půjde o debatu na akademické historické téma, jež má sice jistou brizanci pro určitou část vztahů mezi zeměmi na jihovýchod od nás, ale nejedná se o bezprostřední žhavé politikum. Rozhodnutí nově zvoleného maďarského parlamentu na jeho první schůzi dne 27. května změnit dosavadní maďarský zákon o státním občanství a umožnit všem občanům jiných zemí, kteří se považují za etnické Maďary, získání maďarského občanství, činí z tématu Trianonské smlouvy a jejích důsledků a vlivu na současné dění v Evropě i ve světě zásadní politické téma.

celý článek »

Euro? Děkuji, raději ne!

Jinýma očima, 25. 5. 2010

Když Evropská unie stvořila společnou měnu, pyšnila se jako slepice, která snesla zlaté vejce. Ve skutečnosti to bylo kukaččí vejce, z něhož se v řadě zemí vyklubal rozmařilý žrout konkurenceschopnosti. Šlo o celé „jižní“ křídlo eurozóny – Španělsko, Portugalsko, Itálii a nechvalně proslulé Řecko.  Tyto země se zadlužily a neuhlídaly vztah mezi růstem produktivity a růstem cen a mezd. Společná měnová politika zde vedla k trvale nadprůměrné inflaci, s níž produktivita neudržela krok.

celý článek »

O euru a jeho problémech mluvme vážně

Jinýma očima, 7. 5. 2010

Pondělní Lidové noviny přinesly článek národního koordinátora pro zavedení eura Oldřicha Dědka s názvem „Euro – co ho nezlomí, to ho posílí“.  Očekával bych, že hlavní vládní odborník pro zavedení společné evropské měny si bude ve světle současné krize Řecka, eurozóny a de facto i dosavadního směřování evropské integrace klást podstatné otázky, které si každý zodpovědný člověk klást v této situaci musí. Že kriticky zhodnotí příčiny, které k dnešní situaci vedly, že se pokusí zamyslet nad alternativami možného vývoje. Pro naši zemi je přece dění kolem Řecka a dalších zemí a eura zásadní.

celý článek »

Mateřská u nás a ve světě

Jinýma očima, 23. 3. 2010

Deficitní rozpočet nás nutí šetřit na výdajích státu, kde je to jen možné. Značné rozpaky však vzbudilo snížení „mateřské“, tedy peněžité pomoci v mateřství, ke kterému došlo letos v rámci tzv. Janotova balíčku. Ve světle mediálních diskusí o předražených veřejných zakázkách jsou tyto rozpaky pochopitelné. Nelze popřít, že péče o malé děti je práce na plný úvazek a že matky si podporu ze společných veřejných peněz zaslouží. Podívejme se však na naše mateřské a rodičovské dávky z hlediska mezinárodního srovnání.

celý článek »

Klausovská učebnice racionality

Jinýma očima, 12. 2. 2010

„Je-li názor v rozporu s fakty, tím hůře pro fakta,“ říká v mezititulcích svého článku (Klausovská učebnice post-racionality, HN 3. 2.) Petr Fischer, vedoucí kulturní redakce ČT. Pokud by si pro filosofování nevybral za příklad Václava Klause, sotvakdo by jeho trochu nudné úvahy dočetl do konce. A to by byla škoda. Myšlenkový svět nikoli bezvýznamného publicisty poodkrývá problém, který by stál za esej. Možná i za „knížečku“.

celý článek »

« novější | starší články »


Jdi na začátek dokumentu