Klaus.cz


Hlavní strana » Ekonomické texty


Může společná evropská měna přežít?

Ekonomické texty, 1. 12. 2005

Dnešní debata o Evropské unii, což je vlastně debata o budoucnosti nás všech, mi připadá poněkud zvláštní. Je nesmírně plochá a zúžená, a v každém případě nedostačující.
Diskutují se, nebo snad již můžeme říci – diskutovaly se, některé aspekty Evropské ústavy, zejména vzájemné vztahy institucí Evropské unie, avšak skutečný obsah Ústavy se nediskutoval.

celý článek »

Efektivně fungující trhy potřebují dobrou politiku

Ekonomické texty, 24. 10. 2005

Musím říci, že i když téma dnešního panelu v Alpbachu znám, příliš mu nerozumím. Asi se od nás očekává, že s porozuměním přijmeme jeho název „Globalizace – trh versus politika“. To nemohu. Nerozumím totiž použití slova „versus“.

celý článek »

Dynamika postkomunistické transformace a její alternativní výklady

Ekonomické texty, 1. 4. 2004

Vysvětlit poněkud nečekaný a navíc velmi proměnlivý ekonomický vývoj první postkomunistické dekády v naší zemi i v celém postkomunistickém světě – jak prvotní ekonomický propad, který byl důsledkem nutného zbavení se v nových podmínkách neudržitelných ekonomických aktivit zděděných z komunistické éry (viz moje nedávná polemika s J. Švejnarem – „Mylné koncepce Jana Švejnara“, Euro, č. 41/2002 a navazující „Neargumenty“, Euro, č. 45/2002, ale i obdobně argumentující práce A. Aslunda a J. Winieckého) a stejně tak sekundární ekonomické zpomalení či dokonce recesi druhé poloviny devadesátých let (diskutované např. v mé studii „Tři roky po měnové krizi“, sborník CEPu, č. 5/2000) – znamená pro ekonomy dlouhodobý oříšek a inspirativní výzkumný předmět, kterému se budou jistě věnovat dlouhá léta.

celý článek »

O čem bádá dnešní makroekonomie?

Ekonomické texty, 26. 3. 2004

Pravděpodobně největší, ne-li dokonce nejvýznamnější výzkumná instituce dnešních Spojených států (a asi i celého světa) v oboru ekonomie - National Bureau of Economic Research - ve svém NBER Reporter pravidelně publikuje jeden tzv. „program report“ o jedné vybrané oblasti ekonomického výzkumu.

celý článek »

Euro a jeho budoucnost: Pohled z budoucí členské země

Ekonomické texty, 20. 11. 2003

Je mi velkým potěšením být zde dnes mezi tolika váženými řečníky. Obávám se nicméně, že nyní, na úplný závěr naší dnešní konference, je těžké přijít s něčím oslnivým či překvapujícím. Navíc mám pocit, že všechno, co je k tématu eura opravdu relevantní, již bylo řečeno (a doplněno přesvědčivými argumenty). Není žádný nedostatek nabídky argumentů, ale – čeho se nám nedostává – je poptávka po nich.

celý článek »

Ekonomický ústav, česká ekonomika a česká ekonomie

Ekonomické texty, 21. 11. 2002

Ekonomický ústav ČSAV měl až do počátku 90. let, tedy do Maastrichtu, monopol na zkratku EU, ale já ji pro účely tohoto vzpomínkového článku budu používat i dnes. Hned na počátku si dovolím vyslovit tezi, která se všem ekonomům v naší zemi určitě líbit nebude, ale která je – podle mého nejhlubšího přesvědčení – na místě a to, že po tři velmi složitá desetiletí komunistické éry EU představoval nejvýznamnější výzkumnou ekonomickou instituci naší země.

celý článek »

Neargumenty (Pokračování polemiky V. Klause s J. Švejnarem)

Ekonomické texty, 11. 11. 2002

Jan Švejnar v EURO (číslo 42, 2002) metodou apriorních soudů a neakceptování kritiky reaguje na mou vážně a jasně koncipovanou polemiku, publikovanou o týden dříve. Nebudu se věnovat jeho osobním útokům a urážkám, spíše se podívejme na jeho argumenty, resp. neargumenty.

celý článek »

Absurdních 14 procent

Ekonomické texty, 22. 10. 2002

Až dosud jsme se při diskusích prvního Špidlova a Sobotkova rozpočtu převážně věnovali téměř neskutečné a v historii nevídané velikosti rozpočtového deficitu (v zatím navrhované hodnotě 157 miliard korun) a pokoušeli jsme se vysvětlit – těm, kteří chtěli poslouchat – proč je to věc špatná. Argumentovali jsme hlavně zadlužováním budoucích generací, hrozbou nejen dlouhodobé, ale i střednědobé neudržitelnosti takto rozvrácených státních financí (a tím obtížností budoucích řešení, která budou stále neschůdnější) a vytlačováním soukromých výdajů a tím oslabováním soukromého sektoru.

celý článek »

Mylné koncepce Jana Švejnara (spor o transformaci nebo o komunismus?)

Ekonomické texty, 14. 10. 2002

Jan Švejnar, onen známý a některými našimi médii tak oblíbený vnější (protože své ruce si osobní angažovaností nešpinící) komentátor naší postkomunistické éry, je mimo jiné i ředitelem Institutu William Davidsona při Michiganské univerzitě. Tento institut má v poloodborném světě mimořádně dobré kontakty a jeho výstupy jsou pravidelně publikovány např. i v dvouměsíčníku Světové banky, zvaném Transition, který je touto institucí – zadarmo – šířen po celém světě. To se podaří jen málokomu.

celý článek »

Problém českých veřejných financí na počátku nového desetiletí

Ekonomické texty, 30. 9. 2002

Tématika oboru veřejných financí se v průběhu minulého století výrazně posunula – minimálně od klíčového příspěvku Jamese Buchanana v šedesátých letech. Do té doby standardní pohled – jakkoli v sobě obsahoval nemalé spory zejména mezi klasickými a keynesiánskými pohledy na veřejné finance – kladl důraz na slovo finance a tím podceňoval problém veřejného (kolektivního) rozhodování, resp. předpokládal, že je stát jednolitou entitou (Buchanan říká „unitary being“), která – jako bezrozporný celek – maximalizuje, nezatížena individuálními zájmy jednotlivců, něco jako „společenský blahobyt“, Buchanan naproti tomu ukázal, že největší problém je ve veřejném rozhodování samotném, neboť veřejná rozhodnutí neprovádí žádná jednolitá, jak on říká „organismická“ instituce, ale jednotlivci, kteří tvoří její členy a kteří přitom realizují své vlastní zájmy, nikoli zájmy státu (viz můj projev k jeho Nobelově ceně v roce 1986, přetisknutý v mé knize Ekonomická věda a ekonomická reforma, Gennex & Top Agency, Praha 1991).

celý článek »

« novější | starší články »


Jdi na začátek dokumentu