Klaus.cz


Hlavní strana » Rozhovory » Odpovědi V.K. na otázky Neue…


Odpovědi V.K. na otázky Neue Kronen Zeitung

Rozhovory, 17. 3. 2003

1) Vaše inaugurace na desátého prezidenta Československa, resp. České republiky se konala 7. března, tedy v den, kdy se v roce 1850 narodil zakladatel československého státu T.G. Masaryk. Přikládáte této skutečnosti nějaký význam?

To byla spíše shoda náhod, ale jméno Masaryk tvoří a tvořit bude jeden z pevných pilířů, na němž byl vybudován i dnešní český stát. 

2) Ve vašem volebním projevu zazněla výzva k dobrým sousedským vztahům. S Rakouskem má Česká republika tradičně dobré vztahy vzhledem ke společné historii. Rakousko je u vás na prvním místě nejvíce vámi navštívených zemí. Jaké máte státnické záměry ve vztahu k Rakousku? Kdy navštívíte spolkového prezidenta Thomase Klestila?

Byl bych moc rád, kdybych přispěl k tomu, aby bylo sníženo jisté napětí, které – nikoli na úrovni jednotlivých občanů – mezi oběma zeměmi dnes existuje. Považuji se za přítele Rakouska i řady rakouských politiků. Troufám si říci, že mohu s mnoha Rakušany soutěžit ve znalosti Vašich každých hor – i letních, i zimních. Vašeho prezidenta navštívím určitě brzy.  

3) Váš předchůdce Václav Havel svými postoji a výroky spíše povzbuzoval rakouské výhrady k odsunu Rakušanů a Němců po druhé světové válce. Jaký je a bude váš postoj v tomto směru?

Zaručuji sjednocení rétoriky a činů. Budu slibovat jen to, co je realizovatelné a co je ku prospěchu budoucnosti obou zemí. 

4) Nová rakouská vláda bude muset čelit tlaku Svobodných (FPÖ), které své ataky nazývají „národními zájmy“. Domníváte se, že tyto tlaky ze strany Svobodných budou narušovat dobré česko-rakouské vztahy?

Respektuji názorovou i politickou pluralitu nejen doma, ale i v zahraničí. Tedy i v Rakousku. Jistě nikdo nezapomíná, že jsem byl jedním z mála evropských politiků, kteří před několika lety v souvislosti s výsledky voleb ve Vaší zemi odmítali vnější nátlak na Rakousko (mimo jiné o tom svědčí můj projev ve Wachau v červenci 2000). Své domácí problémy si musí Rakušané vyřešit sami mezi sebou.  

5) Můžete jako prezident České republiky vyjádřit svůj názor na vstup České republiky do Evropské unie? Je nálepka „euroskeptik“ jen nepravdivou nálepkou a nebo má nějaký hlubší podtext?

Česká republika nemá alternativu, nemá jinou cestu než vstup do Evropské unie, i když dobře vím, že poměr přínosů a nákladů tohoto vstupu je nejednoznačný. Nejsem skeptik, ve své podstatě jsem realista a mám pevné  názory na prohlubování evropské integrace. Nejsem zastáncem evropského superstátu (leckterými skrývaného pod slovo federace), a budu podporovat Evropu spolupracujících států. 

6) V souvislosti s kritikou francouzského prezidenta Chiraca určenou kandidátským zemím se objevuje nálepka „natoskeptik“. Má toto nové novinářské označení místo i v české politice?

Slovo „natoskeptik“ jsem ještě nikdy neslyšel. NATO považuji za nezbytný prvek světové i naší vlastní bezpečnosti a za nenahraditelnou garanci euroatlantických vztahů.  

7) Přes velmi dobré vztahy s Rakouskem zůstává z pohledu Rakouska stále jistý „kostlivec ve skříni“ se jménem „Dekrety prezidenta Beneše“ a tzv. „Sudetoněmecký problém“. Při svých zahraničních cestách budete na tento problém stále dotazován. Jaký je Váš postoj jako prezidenta České republiky k těmto „problémům“?

Tento problém nechávám historikům, do dnešní politiky nepatří.  

Václav Klaus, 17.3.2003

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu