Klaus.cz


Hlavní strana » Tisková sdělení » Prohlášení prezidenta…


Prohlášení prezidenta republiky k usnesení Ústavního soudu ze dne 1. září 2009

Tisková sdělení, 1. 9. 2009

Jsem vážně znepokojen dnešním rozhodnutím Ústavního soudu o odkladu vykonatelnosti vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny,  které znamená faktické odložení voleb do Poslanecké sněmovny na neurčito. Jde o aktivistický a bezprecedentní krok, který bude mít zásadní dopad na  politický systém v naší zemi, kde podle Ústavy České republiky zákonodárná moc náleží Parlamentu. Jeho důsledky je v této chvíli velmi obtížné předvídat.

Jde o rozhodnutí navýsost politické, nikoli právně-legislativní. Jeho dopad budu podrobně analyzovat. Jsem připraven – spolu s ostatními – hledat na politické scéně rychlé řešení dnešním rozhodnutím Ústavního soudu vzniklé ústavně-politické krize.

Václav Klaus

V Praze dne 1. září 2009

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu