Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení » Projev prezidenta republiky…


Projev prezidenta republiky Václava Klause u příležitosti státní návštěvy Nigérie

Projevy a vystoupení, 7. 12. 2006

Vážený pane prezidente, vážené dámy, vážení pánové,

dovolte mi, abych Vám při této slavnostní příležitosti vyjádřil své poděkování za pozvání k návštěvě Vaší země a za velmi srdečné přijetí, kterého se mně a mé delegaci zde dostává. 

Moje dnešní návštěva je vůbec první návštěvou prezidenta České republiky ve Vaší zemi a v subsaharské Africe vůbec. Jsem přesvědčen, že je správné, že svou africkou cestu zahajuji právě v nejlidnatější zemi Afriky, v zemi, která je sama malým kontinentem, v zemi, která v sobě spojuje a sjednocuje řadu odlišností geografických, etnických, kulturních i náboženských a vytváří z nich nezaměnitelný celek. Myslím, že tuto jednotu v různosti (Unity in Diversity), typickou pro Vaši zemi, dnes symbolizuje  i Vaše nové hlavní město Abuja, které jsme dnes měli příležitost alespoň krátce poznat. 

Velmi dobře víme, že Vaše země byla kolébkou vyspělých civilizací, které významně obohatily světové kulturní dědictví. Památky islámské kultury v severních regionech Vaší země, stejně jako jorubské a beninské plastiky z bronzu a slonoviny na jihu patří k vrcholům afrického i světového umění. Koloniální období Vaší zemi bohužel nepřineslo pouze navázání nových kontaktů se zámořím, nové impulsy pro rozvoj a vytvoření společné identity. Bylo i obdobím obchodu s otroky, obdobím válek a utrpení, které postihlo mnoho generací Vašich předků.

Vážený pane prezidente, jsem velmi rád, že diplomatické vztahy mezi našimi zeměmi byly navázány velmi krátce po vyhlášení nezávislosti Nigérie v roce 1960 a že tento krok přispěl k rozšíření vzájemných hospodářských vztahů, jejichž počátky sahají již do meziválečného období. Dobře známe ohromný potenciál, kterým Vaše země disponuje, její velké přírodní bohatství, především ropy a plynu, a nesmírné lidské zdroje a jsme připraveni s Vámi v řadě oborů spolupracovat.

Česká republika prochází relativně velmi úspěšným obdobím svého rozvoje, je rychle rostoucí průmyslově vyspělou evropskou zemí, je členem Evropské unie a je stabilním hospodářským partnerem. České firmy tradičně disponují technicky vyspělými a spolehlivými technologiemi, s nimiž se úspěšně prosazují na nejnáročnějších světových trzích. Jsem přesvědčen, že mají co nabídnout i svým nigerijským partnerům. Chci Vás, vážený pane prezidente, informovat o tom, že mou delegaci doprovází i mise předních českých podnikatelů, a věřím, že jejich jednání s jejich nigerijskými protějšky budou představovat další významný impuls pro vzájemný obchod a investice. Máme zájem rozvíjet vzájemnou spolupráci i v oblasti kultury a školství, kde již také máme na co navazovat.

Vážený pane prezidente, oceňujeme úlohu, kterou Nigérie hraje na mezinárodní scéně především v úsilí o řešení řady tragických konfliktů a problémů na africkém kontinentě i v projektech hospodářské spolupráce afrických zemí. Věřím, že význam Vaší země v afrických záležitostech i na mezinárodní scéně dále poroste a chci Vás ujistit, že Česká republika je připravena v bilaterálních vztazích i v rámci Evropské unie s Vámi všestranně spolupracovat.

Dovolte mi, vážený pane prezidente, abych proto pozvedl číši a připil na šťastnou budoucnost a úspěšný rozvoj Nigerijské federativní republiky, na přátelství lidu obou našich zemí, na zdraví Vás a Vašich blízkých. 

Václav Klaus, Prezidentský palác, Abuja, Nigérie, 7.12.2006

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu