Klaus.cz


Hlavní strana » Komentáře IVK » IVK za profesorem Kamilem…


IVK za profesorem Kamilem Janáčkem

Komentáře IVK, 20. 9. 2023

Dne 20. září 2023 zastihla kolektiv IVK velmi smutná zpráva o náhlém úmrtí našeho dlouholetého spolupracovníka, kolegy a přítele prof. Kamila Janáčka.

Kamil Janáček byl významný český ekonom, jehož působení bylo spojeno s Ekonomickým ústavem ČSAV, v němž patřil k vedoucím vědeckým pracovníkům, Komerční bankou, jejímž byl dlouholetým hlavním ekonomem, ČNB, v jejíž bankovní radě šest let zasedal, a Národohospodářskou fakultou VŠE, kde dlouhá léta přednášel. V klíčovém období transformace v první polovině 90. let zástával jistý čas i funkci náměstka ministra práce a sociálních věcí ČR.

Prof. Kamil Janáček je autorem rozsáhlého odborného díla. Jsme rádi, že spolu se svou manželkou Slávkou Janáčkovou publikovali odborné práce i v IVK a patřili k našim stálým příznivcům a spolupracovníkům.

Odchodem prof. Kamila Janáčka ztrácíme významného odborníka, ale především člověka, jehož jsme měli rádi a vážili si jej.

Jiří Weigl za kolektiv IVK, 20. září 2023

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu