Klaus.cz


Hlavní strana » Články a eseje » Václav Klaus pro časopis…


Václav Klaus pro časopis Xantypa: Dominiku Dukovi k osmdesátinám

Články a eseje, 11. 5. 2023

Když mi bylo osmdesát, pan kardinál o mně v Xantypě hezky a přátelsky napsal a nyní mám šanci mu to oplatit. Radši jsem si teď znovu nepřečetl, co o mně tehdy napsal, aby mne to nesvádělo k pokusu o jakési symetrické psaní.

Pana kardinála Duku mám rád a myslím, že si i přes velmi odlišné životní osudy, výchovu a vzdělání, společenské uplatnění a práci v mnohém rozumíme. Naše dobré vztahy trvají již od závěru 90. let, kdy se stal biskupem královéhradecké diecéze. Od té doby jsme se sice nepravidelně, ale poměrně často setkávali a mluvili jsme spolu.

Bylo to na nejrůznějších místech – v Hradci Králové, v Praze, ve Vatikánu, na Velehradě, v Lánech i na Pražském hradě. Setkávali jsme se na Sněžce při každoroční srpnové svatovavřinecké pouti (jednou dokonce i s kardinálem Meisnerem z Kolína nad Rýnem), v bavorském Pasově při diskusi o existenci či neexistenci duše Evropy (spolu s vídeňským kardinálem Schönbornem), na pohřbu tragicky zahynulého polského prezidenta Kaczyńského v Krakově (kam jsme spolu jeli vlakem, protože kvůli výbuchu islandské sopky tehdy v Evropě nelétala letadla), při návštěvách papežů Jana Pavla II. a Benedikta XVI. v naší zemi, v Arcibiskupském paláci v Praze, v hanspaulském sídle IVK i leckde jinde.

Teď mne napadá přidat ještě Nepomuk, samozřejmě i Starou Boleslav. Besedovali jsme spolu i v České televizi (pořad se jmenoval „Společný výslech“ a natáčel se ve střešním altánu Arcibiskupského paláce), ale i třeba na malém parníčku „převozníka pražského“ Zdeňka Bergmana. Setkali jsme se i letos v lednu při pohřbu papeže Benedikta XVI. na Svatopetrském náměstí v Římě. Teď si vzpomínám, a vlastně bych měl zdůraznit, že jsem oficiálně, jako prezident republiky, mluvil v katedrále svatého Víta, když se Dominik Duka ujímal svého arcibiskupského úřadu. Na mnoha z těchto setkáních byla i moje manželka, která si s panem kardinálem také dobře rozuměla. Pan kardinál vídal i naše děti a vnoučata.

Určitě jsem na spoustu dalších míst a událostí zapomněl, ale uvědomil jsem si, že na světě není moc lidí, o kterých bych takový dlouhý seznam mohl sestavit.

Podařilo se nám dohodnout i několik důležitých věcí mezi pražským arcibiskupstvím a Pražským hradem ohledně katedrály svatého Víta. Myslím, že tomu byl velmi rád. Byl to on, kdo otevřel možnost nějaké pragmatické řešení nalézt. My na něj byli připraveni.

Nebudu se v tomto krátkém blahopřání dotýkat vnitrocírkevních témat, porovnávat pana kardinála Duku s jeho předchůdcem i následovníkem, nebudu diskutovat Dukovo místo v současné církvi a jejích sporech. Nepřísluší mi to, nemám na to potřebné znalosti (a už vůbec ne mandát). A navíc, kdybych pana kardinála v některé z těchto věcí nějak pochválil, přivodil bych mu jen problémy.

Smím však hodnotit Dominika Duku v jiné roli a v jiné pozici. Považuji ho za jednu z nejvýraznějších postav českého veřejného života posledních tří desetiletí a za jednu z mála všeobecně přijímaných a respektovaných autorit v naší veřejnosti. Za člověka pevného, přímého, jdoucího rovně po hlavní cestě, kterou si pro život zvolil, nikoli po snadnějších vedlejších cestách a cestičkách, které si volí mnozí jiní. Za člověka pevného ve své víře, ale tolerantního k životu a postojům jiných lidí.

Nesmírně si vážím toho, že ho mohu znát. Chtěl bych mu k jeho osmdesátým narozeninám popřát co nejvíce zdraví, síly a elánu. Přeji mu, aby mohl i v dalších letech pokračovat ve svém díle a poslání, které i bez autority arcibiskupského postu určitě nekončí. Budu se těšit na každé další setkání.


Pane kardinále, všechno nejlepší.

Václav Klaus

21. dubna 2023

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu