Klaus.cz


Hlavní strana » Články a eseje » Václav Klaus pro idnes.cz: Už…


Václav Klaus pro idnes.cz: Už nás zase straší klimatickými změnami

Články a eseje, 24. 3. 2023

V pondělí byla vydána šestá, tzv. hodnotící, zpráva IPCC (Klimatického panelu OSN), která – jak vidíme z mediálních informací o tomto rozsáhlém dokumentu (který zatím ještě nikdo nestačil studovat) – pokračuje v šíření paniky a poplašných zpráv.

V příštím desetiletí prý dojde – po kolikáté už? – k definitivnímu zlomu klimatu, z něhož už nebude návratu. To jsou silná slova. Zpráva výslovně říká, že planeta Země po roce 2030 „překročí kritickou úroveň oteplení“. Mimochodem, slovo „kritický“ není nikde definováno. Dokument této aktivistické agentury OSN je jednostrannou a jednosměrnou propagandou jednoho světového názoru, jednoho náboženství svého druhu. Spoustou dat a grafů věc vůbec neosvětluje, nýbrž dále – a to záměrně – zatemňuje. Čím více grafů a čísel, tím větší „zatemnění“. Ta bez vysvětlující teorie neříkají vůbec nic. To bych si dovolil vyhlásit jako „Klausův zákon“.

Výroky protagonistů globálního oteplování – mezi nimi např. dnešního generálního tajemníka OSN Guterrese nebo starého „dobrého“ známého, bývalého viceprezidenta Al Gorea – už ani nepřekvapují. Nedovedu si představit, že oni sami věří tomu, co říkají. Oba znám. Guterres řekl na loňské klimatické konferenci v Egyptě, že má „lidstvo možnost volby – buď spolupracovat, nebo zahynout, buď bude klimatická solidarita, nebo kolektivní sebevražda“. Tento týden k tomu dodal, že „člověk je zodpovědný za prakticky veškeré oteplování za posledních 200 let.“ To je ničím neopodstatněný názor.

Al Gore na stejné konferenci řekl, že „lidstvo vypouští do atmosféry tolik tepla, jako kdyby každý den na naší planetě explodovalo 60 000 atomových bomb (síly té v Hirošimě).“ Kdyby výroky podobného typu neříkali tito lidé už více než tři desetiletí, dalo by se to brát trochu vážně. Teď nikoli.

Tyto jejich výroky nemají s vědou nic společného. Měly by být spíše souzeny jako šíření poplašných zpráv. Klimatická věda říká něco úplně jiného. Říká, že se klima na naší planetě mění stále, v obou směrech, že se klima nevyvíjí lineárně, ale cyklicky, a že se i za posledních 150 let, tedy v éře po zahájení průmyslové revoluce, klima vyvíjí v rámci normálních přírodních cyklů.

Vážná věda ukazuje, že neexistuje žádná dlouhodobá korelace mezi rostoucí (či klesající) koncentrací CO2 v atmosféře a růstem (či poklesem) teplot. Nechci to zatěžovat dalšími argumenty, ale jestli nějaká hypotéza o jisté korelaci existuje, pak je o tom, že vzestup atmosférických teplot historicky předbíhá zvýšení koncentrace CO2 v atmosféře, nikoli opačně – na čemž je založena hypotéza Al Gorea a IPCC.

Je to všechno dostatečně známé. Ohlušující řev sdělovacích prostředků, které plně naskočily na doktrínu lidmi způsobeného globálního oteplování, vážná fakta bohužel přehlušuje. Touto krátkou glosou se nedá udělat nic jiného než existující alternativní myšlení připomenout. Aby další generace věděly, že jsme nebyli úplnými hlupáky.

Nejedná se o nevinné výroky apologetů globálního oteplování. Celá zelená politika EU a její Green Deal vyjadřují a propagují tyto tragické omyly. To nám zdražuje energie a vyvolává dnešní inflaci (kterou bohužel umožňuje příliš uvolněná měnová a finanční politika států).

Objevuje se ještě další hrozba. Vedoucí Centra pro klimatické právo a udržitelnost Ústavu státu a práva Akademie věd ČR Hana Müllerová (už termín „klimatické právo“ je zcela absurdní) tento týden uvedla, že by „správným krokem bylo přijetí klimatického zákona“ se zcela absurdním dodatkem, že by v tomto zákoně měl být zakotven „princip zákazu regrese, který by stanovil, že se jednou přijatá oprava nesmí zhoršit v následujícím zákoně, ani v novelizaci stávajícího zákona“. K tomu není co dodat. Klimatické zákonitosti objevuje věda, nikoli právníci.

 

Václav Klaus, MF Dnes, 27. března 2023

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu