Klaus.cz


Hlavní strana » Články a eseje » Audiokomentář pro rádio…


Audiokomentář pro rádio Frekvence 1: Požár v Hřensku a neprominutelná vina zelených ekologistů

Články a eseje, 6. 8. 2022

Poslechněte si další z pravidelných audiokomentářů, které Václav Klaus namlouvá pro rozhlasovou stanici Frekvence 1. Tentokrát o požáru v Hřensku, ale také o tom, proč je vždy lepší poslouchat lesníky, než ekology.

Audiozáznam komentáře naleznete na stránkách rádia Frekvence 1 zde: https://www.frekvence1.cz/zpravy/vaclav-klaus-pozar-v-hrensku-a-neprominutelna-vina-zelenych-ekologistu.shtml

Požár v Hřensku a neprominutelná vina zelených ekologistů

Požár v Národním parku České Švýcarsko je tragédií. Naši ochránci přírody a zejména aktivisté, kteří se za ochranu přírody jen schovávají, ho svádějí na sucho a horko a tvrdí, že za to může globální oteplování. Rozumný člověk ví, že jde o něco jiného.

Dopustit zúžení debaty na hledání konkrétní příčiny ohně v konkrétním národním parku by bylo chybou. Hodilo by se to zeleným aktivistům Bursíkova typu (a všem jeho dědicům). Tím by se odvrátila pozornost od skutečných, dlouhodobých, systémových příčin.

Není možné si neklást otázku, zda i tento požár není důsledkem Bursíkova (v éře tehdejšího předsedy vlády Topolánka) prosazení osudového konceptu bezzásahovosti do zacházení s našimi lesy. V žádné zemi kolem nás tak katastrofická situace v lesích není, ač teplo a sucho je tam určitě stejné. Není příčinou špatná politika? A není tato politika důsledkem boje ekologistů s kulturní krajinou, která se u nás vytvářela dlouhá staletí? Nepřispělo k tomu umělé „vytváření divočiny“ a teatrální přivazování se ekologických aktivistů ke stromům na Šumavě? Nezačal v Hřensku hořet les v důsledku bezhlavého používání pseudovědeckého principu bezzásahovosti v národních parcích?

Když vidím lesy kolem naší chalupy na pomezí středních a jižních Čech a srovnám je s tím, jak vypadaly, když jsem tam jezdil jako dítě, musím si zoufat.

Jeden z posluchačů mých komentářů mi napsal, že se „hloupost nechat zlikvidovat les kůrovcem ukázala v celé nahotě. Mrtvé stromy na stojato a neuklízená hrabanka jsou mohutným zdrojem hořlavého materiálu pro rychlé šíření požárů.“ Není třeba hledat příčiny dnešního stavu v tzv. Dřevěné knize Ministerstva zemědělství (předložené za vlády premiéra Nečase a ministra zemědělství Fuksy v únoru 2011)? Neznamenala tato kniha v podstatě rezignaci státu na racionální chování v lesích? Nezůstalo pouhé těžení dřeva? Nebyl tento produkt aliance zelených fanatiků a bezohledného byznysu osudný?  

Řada symptomů to naznačuje. Vedení parku evidentně otálelo s rezolutním zásahem proti požáru. Jeho mimořádnou velikost způsobilo obrovské množství uschlého dříví, které bylo ponecháno v lese jako důsledek velmi svébytného boje s kůrovcovou kalamitou. Nesmírně varovné jsou výroky některých tzv. odborníků – jak z Ministerstva životního prostředí, tak z akademických institucí – že je i v naší kulturní krajině požár součástí přírodních procesů a že se musíme poučit ze zkušeností některých oblastí Ameriky a Austrálie.

Léta jsme s těmito názory na vztah člověka a přírody polemizovali. Nemohli jsme se smířit s tím, že ve velkém odumřela, odumírá nebo v krátké době odumře významná část našich lesů. Žádali jsme, aby se v názorech na kůrovce poslouchalo více lesníky než ekology. Muselo dojít k takovému požáru, aby byly tyto otázky znovu alespoň nastoleny? Asi ano, i když i teď se to bude svádět na globální oteplování. Svádět to na Putina, jako se to děje v případě energetické krize, by totiž bylo dost nevěrohodné.   

Václav Klaus, Frekvence 1, 6. srpna 2022

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu