Klaus.cz


Hlavní strana » Tisková sdělení » Prof. Karel Dyba obdržel…


Prof. Karel Dyba obdržel Výroční cenu Institutu Václava Klause

Tisková sdělení, 21. 7. 2021

Bývalý prezident Václav Klaus společně s výkonným ředitelem IVK Jiřím Weiglem předal v úterý dne 20. července 2021 za účasti členů dozorčí a správní rady IVK, laureátů z minulých let i dalších hostů Cenu Institutu Václava Klause prof. Karlu Dybovi za dlouhodobý přínos k rozvoji ekonomického myšlení a za jeho podíl na transformaci české ekonomiky. 

„Ocenění za jeho životní přínos naší současnosti si zaslouží veškeré fáze jeho života,“ řekl výkonný ředitel IVK Jiří Weigl, který připomněl, že Karel Dyba není pouze výjimečným ekonomem, ale rovněž zasloužilým pedagogem, politikem i diplomatem.

Předseda Správní rady IVK Václav Klaus prozradil, že „Karel Dyba byl jedním ze skupinky lidí, která se znala a setkávala dávno před listopadem 1989 a která již tehdy diskutovala o trhu a o nezbytnosti opustit centrálně plánovanou ekonomiku.“

Jiří Weigl přítomným hostům zároveň sdělil, že Karel Dyba měl toto ocenění obdržet již v loňském roce, v němž oslavil své významné životní jubileum, avšak ceremoniál nebylo možné v důsledku kovidových lockdownů a omezení uspořádat. „Cena, kterou nyní prof. Dybovi předáváme, je vyjádřením malých díků za jeho dlouhý život strávený ve veřejném prostoru, ale i za to, že stál vždy na straně, kterou my považujeme za správnou, a nebál se to říkat nahlas,“ uzavřel Jiří Weigl. Prof. Karel Dyba ve své replice na předcházející vystoupení m.j. prohlásil, že tento prapor hodlá nést i nadále.

Prof. Karel Dyba je znám zejména jako ministr hospodářství České republiky ve vládě Václava Klause z let 1992-1996, ale také jako velvyslanec ČR při OECD z let 2007-2012. Po listopadové revoluci působil rovněž jako ředitel Ekonomického ústavu Československé akademie věd, prezident České ekonomické asociace, nebo jako ministr české vlády v rámci československé federace. Je autorem desítek odborných textů a publikací.

Cena Institutu Václava Klause je každoročně udělována českým i zahraničním osobnostem, a to zejména za dlouhodobý přínos k rozvoji společenských věd, za prosazování myšlenek svobody, volného trhu, tradičních hodnot a politické demokracie. 

V uplynulých letech byla Výroční cena IVK udělena Ing. Stanislavě Janáčkové (2014), prof. Milanu Knížákovi (2015), Dr. Dušanu Třískovi (2016), prof. Václavu Pavlíčkovi (2017), Doc. Miroslavu Ševčíkovi (2018) a Ivanu Steigerovi (2019).

Záznam ceremoniálu udělení Výroční ceny Institutu Václava Klause prof. Karlu Dybovi naleznete zde: https://youtu.be/LiObouRSVFE.

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu