Klaus.cz


Hlavní strana » Tisková sdělení » Podklad k tiskové konferenci…


Podklad k tiskové konferenci o nehorázném útoku Hospodářských novin na Václava Klause ve věci dávného sovětského dluhu

Tisková sdělení, 25. 5. 2021

Videozáznam tiskové konference zobrazíte zde: https://youtu.be/Iw_RmqatxXc 

V úterý 25. května 2021 jsme byli v ranních hodinách – a spolu s námi spousta myslících lidí – šokováni neuvěřitelnou snůškou lží, které jsme nalezli na třech stránkách Hospodářských novin a s nimi spřízněných médií. O jejich připravovaném útoku jsme věděli od počátku letošního května. Již 5. května jsme od nich dostali sérii otázek na téma půjčky Sovětskému svazu, která byla schválena vládou premiéra Adamce 10. listopadu 1989, tedy týden před 17. listopadem.

Na tyto otázky jsem v rozsahu několika stránek odpověděl 7. května (a 14. května ještě na jednu doplňkovou otázku). Hospodářskými novinami bylo slíbeno, že celou mou odpověď dají současně se svým textem do „boxu“ ve stejném vydání novin, ale neudělaly to. Proto jsme tuto odpověď dnes v dopoledních hodinách dali na naše webové stránky, a proto tato tisková konference.

V mé tehdejší odpovědi je vše podstatné, co mohu k této věci po více než třiceti letech říci. Možná jen několik doplňků vyvolaných mimořádnou lživostí a absurditou tohoto způsobu jednání novinářů Hospodářských novin (a Respektu):

1. Útok Hospodářských novin je založen na přesvědčení, že je možné – po třiceti letech, kdy navíc mnoho odpovědných osob již nežije – tvrdit cokoli, protože si to už téměř nikdo nepamatuje. Já sám si na tuto půjčku Sovětskému svazu nevzpomínám. O této půjčce, uzavřené 10. listopadu 1989, tedy měsíc před tím, než jsem se stal ministrem, jsem nic nevěděl ani tehdy, ani teď. Nadpis dnešních Hospodářských novin „Klaus po revoluci tajně poslal 1,3 miliard dolarů Sovětům“ je absurdní a vědomá lež. O půjčce, která měla zajistit, aby Sovětský svaz i při svém tehdejším nedostatku převoditelných rublů mohl i nadále nakupovat naše zboží (šlo zejména o odbyt našich strojírenských podniků), rozhodla řádně tehdejší československá vláda. Nebyl to žádný tajný, konspirativní akt – jak se snaží Hospodářské noviny naznačovat.  

I po 17. listopadu 1989 u nás existovala právní kontinuita s tisíci rozhodnutími předchozích vlád. Proto nešlo o rozhodnutí nového ministra financí. Aby půjčka nebyla realizována, musela by tehdejší Čalfova vláda dohodu se SSSR vypovědět. To se nestalo.

Ale to jsem si všechno musel nastudovat až nyní, nic z toho tehdy nebylo výslovně projednávaným a diskutovaným tématem. Teze v dnešním článku, že „ministerstvo usilovně hledalo způsob, jak Sovětskému svazu peníze poslat“ je drzá a nehorázná. Byla to standardní smlouva o úvěrovém rámci. Takovýchto absurdních formulací je však v článku Hospodářských novin více.  

2. Hospodářské noviny se opakovaně ptají na jakéhosi Zdeňka Rachače, kterého neznám, resp., jehož jméno si nepamatuji. Byl asi jedním z tisícovky úředníků, kteří na Ministerstvu financí pracovali, ale mým poradcem nebyl. Úředníky ministerstva jsem si po pádu komunismu a po svém nastoupení do funkce nevybíral, ministerstvo jsem převzal jako celek. Kdo byl či nebyl spolupracovníkem StB, jsem nevěděl a vědět nemohl.

3. Pro nezasvěcené dodávám, že je překroucena i tehdejší korespondence s generálním ředitelem ČSOB. Jeho dopis z prosince 1989 se týká pouze krytí případné ztráty, kterou by ČSOB jako banka státu mohla utrpět. Žádné varování před samotným poskytnutím této půjčky neobsahuje.

4. Deblokaci ruského dluhu se za mého ministrování ani premiérování nepodařilo dojednat. Nabízela se špatná řešení, která jsem si nemohl dovolit akceptovat. Deblokace byla provedena až za vlády premiéra Zemana.

5. Celá tato kauza je příkladem pokleslé žurnalistiky nejhoršího typu snažící se překrucováním faktů skandalizovat jednotlivce, kteří se určitým politickým skupinám znelíbili, a současně skandalizovat celá devadesátá léta, o kterých tento typ žurnalistiky už dlouho záměrně a účelově lže. Dnešní článek Hospodářských novin vnímám jako předem připravený útok na moji osobu, aby byl blokován jakýkoli můj eventuální návrat na politickou scénu.  

Václav Klaus, 25. května 2021

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu