Klaus.cz


Hlavní strana » Dokumenty » Václav Klaus popřál k…


Václav Klaus popřál k osmdesátinám prezidentu Ivanu Gašparovičovi

Dokumenty, 26. 3. 2021

Václav Klaus popřál bývalému slovenskému prezidentovi Ivanu Gašparovičovi k osmdesátinám, kterých se dožívá v sobotu 27. března 2021. Ve svém dopisu připomněl nejen velmi konstruktivní vzájemné vztahy, když byli oba prezidenty svých zemí, ale i jejich osobní přátelské vztahy.

Před několika měsíci byl požádán napsat příspěvek do knihy, která byla na Slovensku ke kulatým narozeninám prezidenta Gašparoviče připravována, tento jeho text uvádíme dále:  

Prezident Gašparovič byl důstojným reprezentantem Slovenska

Ivana Gašparoviče, od roku 2004 prezidenta Gašparoviče, jsem poznal na samém počátku polistopadového období. Hned od závěru roku 1989 byl jednou z nových osobností slovenské politiky, které se začaly podílet na velkém úkolu spoluvytvářet svobodné a demokratické Československo. Byl uznávaným právním odborníkem a pedagogem na Právnické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě a vzpomínám si, že spolu s prof. Milanem Čičem patřili k právnickým posilám tvořících se špiček nové polistopadové státní administrativy - Ivan Gašparovič na místě generálního prokurátora ČSFR.

Vždy patřil k těm, kteří si stejně jako já cenili dobrých vztahů našich bratrských národů. Dovedl ocenit řadu pozitiv, které soužití Čechů a Slováků ve společném státě oběma stranám přineslo. To charakterizovalo jeho názory a postoje vůči Čechům a České republice jako politika za celých posledních třicet let.

Rozpad společného státu nás na řadu let vzdálil, ale od roku 2004 jsme opět měli téměř celé desetiletí příležitost se setkávat ve funkcích hlav našich státu při mnoha dvoustranných setkáních i na řadě mezinárodních summitů a multilaterálních akcí. Žádné moje setkání a jednání s Ivanem Gašparovičem nebylo běžným, standardním jednáním s prezidentem jiné země. Bylo to vždy setkání skutečných přátel a spojenců, kteří rozumí jeden druhému, kteří mají pochopení pro postoje a zájmy toho druhého a jsou připraveni druhému pomoci.

Na mezinárodní scéně to znamenalo, že jsme byli v mnoha situacích schopni fungovat jako tandem, podporovat jeden druhého, koordinovat své postoje a stanoviska. Pomáhalo to – v někdy komplikovaných regionálních problémech – i na evropské úrovni. 

Vždy jsme kladli na první místo zvláštní charakter česko-slovenských vztahů. Jeho první zahraniční cesta po inauguraci pokaždé směřovala do Prahy, stejně jako má do Bratislavy. Já měl díky své slovenské manželce ke Slovensku dlouhodobě velmi blízký vztah a dobře jsem Slovensko znal, stejně jako Ivan Gašparovič Čechy a Moravu. Neodmyslitelnou součástí našich setkání proto bývaly společné návštěvy regionů.  Jejich náplní nebyla pouze politika. Spojoval nás celoživotní zájem o sport – u mě to byl především basketbal, u Ivana Gašparoviče hokej – a vztah nás obou k přírodě, u mne ke krásným slovenským horám.  Na rozdíl od něho však nejsem vášnivým myslivcem. Krásy lánské obory proto on dokázal ocenit lépe než mnoho jiných prezidentů.

Velkou oporou je Ivanu Gašparovičovi jeho manželka paní Sylvie, jejíž přátelské vztahy s mojí ženou byly dalším silným tmelem našeho přátelského vztahu, jehož pokračování napomáhalo i působení mé manželky Livie na postu české velvyslankyně ve Slovenské republice.

Prezidentský mandát Ivana Gašaproviče přesáhl ten můj o jeden rok.  Svou poslední prezidentskou cestu jsem udělal do Bratislavy. Velmi jsem ocenil, že jeho kroky při rozlučkové prezidentské návštěvě Prahy v květnu 2014 vedly i do zámečku Hanspaulka, který je sídlem mého institutu.

Koronavirová doba setkávání nepřeje. Naposledy jsme spolu večeřeli v bratislavském Carltonu v prvních dnech epidemie, v únoru 2020. Těším se, že se brzy znovu budeme mít šanci uvidět. K životnímu jubileu přeji prezidentu Ivanu Gašparovičovi hlavně zdraví a životní spokojenost.

Václav Klaus, 22. 1. 2021

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu