Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení » Projev prezidenta republiky…


Projev prezidenta republiky Václava Klause u příležitosti státní návštěvy Singapuru

Projevy a vystoupení, 3. 10. 2006

Vážený pane prezidente, vážené dámy, vážení pánové,

je mi velkou ctí, že Vám mohu při této slavnostní příležitosti poděkovat za pozvání k návštěvě Vaší země a za velmi přátelské přijetí, kterého se mně a mé delegaci u Vás dostává.

Přestože Českou republiku a Singapur dělí vzdálenost mnoha tisíc kilometrů, mohu s uspokojením konstatovat, že kvalita našich vztahů a intenzita návštěv nejvyšších představitelů je relativně vysoká. Já sám mám to potěšení navštívit Vaši zemi v průběhu deseti let již potřetí. Nejprve to bylo na pracovní návštěvě v roce 1996 v pozici předsedy vlády, v roce 2001 jako předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a nyní konečně jako prezident republiky. V loňském roce mi bylo velkým potěšením přivítat v Praze pana prezidenta Nathana a rád vzpomínám na velmi zajímavý rozhovor, který jsme tehdy měli. Velmi významnou událostí byla i nedávná návštěva Vašeho dlouholetého předsedy vlády pana Lee Kuan Yew na mezinárodní konferenci v Praze, stejně jako oficiální návštěva tehdejšího premiéra Goh Chok Tonga v České republice v roce 2001. Tyto návštěvy vrcholných představitelů, stejně jako kontakty na úrovni parlamentů, vládních institucí i hospodářských kruhů svědčí o tom, že na obou stranách existuje upřímný zájem o rozvoj všestranných vztahů na všech úrovních.

Singapur je v České republice vnímán a oceňován jako příklad velmi dynamického a úspěšného hospodářského rozvoje, jako země figurující na špičce indexu ekonomické svobody, jako příklad úspěšnosti reforem, které vytvářejí prostor po podnikatelskou iniciativu, jako stát, kde platí jasná pravidla a kde nekvete korupce. Toto vše navíc dokázala společnost, kterou lze po právu označit za multietnickou a multikulturní. Přitom jste se dokázali vyhnout problémům, které dnes sužují mnoho mnohonárodních zemí po celém světě. Vaše země je ve velmi bouřlivě se rozvíjejícím a často politicky labilním regionu jihovýchodní Asie svou společenskou stabilitou a národnostní a náboženské tolerancí pro řadu okolních zemí příkladem hodným následování. Pro české podnikatelské kruhy představuje Singapur světové finanční, obchodní a dopravní centrum a bránu na trhy jihovýchodní Asie a pacifické oblasti. Mou delegaci doprovází mise významných zástupců českého businessu a věřím, že se jim s jejich singapurskými kolegy podaří otevřít nové možnosti pro rozvoj vzájemných hospodářských vztahů.

Vážený pane prezidente, Česká republika je dnes rovněž velmi úspěšnou, politicky i ekonomicky stabilní zemí s jedním z nejvyšších temp růstu v Evropě, členskou zemí Evropské unie, zemí velkého kulturního a přírodního bohatství, kterou každoročně navštěvují milióny návštěvníků z celého světa. V posledních letech se stala velmi atraktivním místem pro investory z celého světa a chtěl bych zdůraznit, že stále větší úlohu mezi nimi hrají investice ze zemí Dálného východu – Japonska, Koreje, Číny, Tchajwanu a dalších. Věřím, že poroste i počet singapurských firem, které ocení podnikatelské prostředí v České republice, kvalifikovanou pracovní sílu i naši polohu v samém srdci Evropy.

Vážený pane prezidente, jsem přesvědčen, že tato má návštěva bude impulsem k ještě rychlejšímu rozvoji našich hospodářských vztahů a spolupráce ve všech oblastech. Dovolte mi, abych pozvedl číši a připil na česko-singapurské přátelství, na budoucnost našich vztahů na šťastnou budoucnost občanů Vaší země a na zdraví Vás a Vašich blízkých.

Václav Klaus, Singapur, Prezidentský palác, 3.10.2006

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu