Klaus.cz


Hlavní strana » Dokumenty » Newsletter Institutu Václava…


Newsletter Institutu Václava Klause - prosinec 2018

Dokumenty, 18. 12. 2018

Editorial

Prosincové číslo Newsletteru IVK přináší již tradiční předvánoční anketu „Kniha roku“. 

Knih vychází stále víc a víc, ale kvalitního čtení je málo. A zorientovat se alespoň trochu v oné změti, do níž tiskárny a nakladatelství vychrlí každý měsíc další stránky, je prakticky nemožné. Chybí diskuse autorů, chybí zásadní recenze i respektovaní „recenzenti“. Možná někde existují, ale do širšího veřejného prostoru nepronikají, diskuse o literatuře v podstatě neexistuje. Určitě jí není cílené vyhledávání si blogů toho či onoho blogera. Ostatně v jedné z našich letošních diskusí v rámci Rozmluv na Hanspaulce jsme konstatovali „žalostný stav a ohlas české literatury ve společnosti ostře kontrastující se zásadní úlohou spisovatelů a literátů v minulosti.“ Václav Klaus mluví dokonce o tom, že „žijeme v post-knižní éře“. Podle Milana Knížáka zase „řada dnešních knih působí grafomansky. Mají většinou zajímavý titul, ale jalový obsah.“

I z toho důvodu považujeme dílčí „předvýběr“ našich respondentů za zajímavý a užitečný. Věříme, že bude tento náznak literární diskuse pro někoho inspirací, třeba i k posledním chybějícím vánočním dárkům. Možná by ale stálo za to anketu v příštím roce rozšířit na „kulturní počin roku“. Koneckonců na divadle, v kině či kdekoli jinde je situace podobná jako na knižním trhu.

Se jménem významné literární osobnosti Maďarska a střední Evropy 19. století básníka Sándora Petöfiho je spojen i překlad Budapešťského projevu Václava Klause v úvodu tohoto vydání, s nímž vystoupil jako laureát Petöfiho ceny za rok 2018. Václav Klaus v něm nachází paralely mezi národněosvobozeneckým úsilím střední Evropy druhé poloviny 19. století a dneškem. Knižní téma uzavírá svou krátkou anotací na fotografickou knihu Královské město Most, město uhlím prokleté Ivo Strejček v závěru čísla.

Vážení čtenáři, přeji Vám inspirativní četbu tohoto „literárního“ vydání a požehnané Vánoce a vše dobré v novém roce.

Filip Šebesta

Prosincové číslo Newsletteru Institutu Václava Klause ve formátu PDF je ke stažení zde.

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu