Klaus.cz


Hlavní strana » Tisková sdělení » Václav Klaus v Plzni


Václav Klaus v Plzni

Tisková sdělení, 17. 10. 2018

Nejvýraznější část pracovního kalendáře Václava Klause tvoří jeho zahraniční vystoupení a přednášky. Právě proto využívá každou vhodnou příležitost k tomu, aby mluvil v Čechách, aby se setkával s normálními občany, se studenty středních a vysokých škol a zaměstnanci nejrůznějších firem a společností.

I proto 16. října 2018 navštívil, na pozvání tamních Mladých konzervativců, Plzeň. Nejprve poskytnul rozsáhlý rozhovor pro plzeňskou regionální televizi TV Plzeň a pak se v rámci akce „Přímá řeč Václava Klause“, konané v prostorách čítárny Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje, zúčastnil besedy s občany.

Dotazy občanů zcela zaplněné čítárny se týkaly dvou hlavních tematických okruhů: jak Václav Klaus hodnotí aktuální politickou situaci po komunálních a senátních volbách v České republice, a jak nahlíží na vývoj uvnitř EU i perspektivy jejího dalšího vývoje.

Za vážný problém soudobé české politiky považuje Václav Klaus její rozpad na desítky naprosto nesrozumitelných a programově nedefinovaných subjektů, což chápe jako důsledek dlouhodobého ochabování hlavních politických stran u nás. Opakovaně zdůraznil, že pravo-levý střet se z politiky nevytratil, to samy politické strany – v obavě ze ztráty podpory u části veřejnosti – od takto čistého výkonu politiky ustupují.

Názory na soudobý chybný model evropské integrace, které Václav Klaus důsledně a dlouhodobě zastává ve všech svých vystoupeních doma i v zahraničí, objasňoval také v Plzni. Vysvětlil například, proč je existence národních hranic nezbytným předpokladem pro bezpečnost a zdravý výkon demokracie uvnitř prostoru, který ohraničují. Razantně odmítnul výhodnost existence tzv. Schengenského prostoru, jehož škodlivost vysvětlil na aktuálním příkladu masové migrace, kterou na území bez hranic nelze kontrolovat. Vysvětlil iluzornost „pozitivních“ přínosů tzv. „evropských peněz“ a na dotaz, jaká vidí ze současné situace východiska, musel přiznat, že (na rozdíl od konce komunismu, kdy drtivé většině našich občanů bylo jasné, že tudy budoucí cesta nevede) si míru škodlivosti dnešní EU stále ještě podstatná část (nejen) české veřejnosti neuvědomuje. To je jeden z hlavních důvodů, proč prezident Klaus žádný bezprostřední pozitivní obrat k prosperujícímu evropskému uspořádání neočekává.

Do Plzně se Václav Klaus zřejmě brzy vrátí, protože slíbil vyhovět pozvání plzeňského Masarykova gymnázia k besedě se studenty této školy.

Ivo Strejček, 17. října 2018

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu