Klaus.cz


Hlavní strana » Dokumenty » Newsletter Institutu Václava…


Newsletter Institutu Václava Klause - září 2018

Dokumenty, 27. 9. 2018

Editorial

Bývá již zvykem, že září je po jistém prázdninovém zklidnění, měsícem poměrně intenzívních aktivit. Nejinak tomu bylo i letos v IVK. Hned na počátku měsíce navštívil Václav Klaus u příležitosti zahájení školního roku Táborsko a Sezimovo Ústí, kde se v den 70. výročí úmrtí druhého československého prezidenta Edvarda Beneše, poklonil jeho památce.

Konec září je však ve znamení i jiného kulatého výročí, nicméně rovněž spojeného s osobností prezidenta Beneše – 80 lety od Mnichovské dohody. Jelikož máme pocit, že v kontextu s monstrózními připomínkami srpnových událostí roku ´68 jsou ty zářijové z roku ´38 pojímány mnohem „komorněji“, neboli že je využíváno jakékoli příležitosti k tomu, aby bylo možné se strefit do Ruska skrze naše historické peripetie s ním, a kolem Německa se zatím chodí po špičkách, necháváme v aktuálním čísle Newsletteru autory uvažovat právě na téma Mnichova a snažíme se lehce provokativní otázkou ptát na něco trošku jiného. 

Příspěvkem IVK k výročí Mnichova a diskuzi o Německu, ale i k diskuzi o naší současnosti, o Západu jako takovém a o Evropě je i v září vydaná kniha našeho kolegy Dr. Aleše Valenty Německo: mýtus a realita, kterou jsme úspěšně představili v polovině měsíce. Přednášku Aleše Valenty, kterou při této příležitosti pronesl, si můžete přečíst na webu IVK a připravujeme její publikaci také v papírově podobě v říjnovém Newsletteru Plus.

V září jsme se věnovali opět i tématu migrace. Tentokrát z trochu jiného úhlu, zaměřili jsme se na úskalí legální pracovní migrace do ČR. Jistým popudem k patnáctým Rozmluvám na Hanspaulce na toto téma, o nichž si můžete přečíst v závěru čísla, byla data, která prezentuje říjnový graf IVK. 

První školní měsíc byl také opět příležitostí k udělení výroční Ceny IVK, kterou letos obdržel český ekonom, vysokoškolský pedagog a známý propagátor volného trhu a svobodné společnosti docent Miroslav Ševčík, kterému tímto ještě jednou gratulujeme. Pomyslným překlenutím do dalšího měsíce k letošnímu nejvýznamnějšímu osmičkovému výročí, ke stoletému výročí republiky, je pak projev Václava Klause pronesený na univerzitě ve slovenské Trnavě, který toto číslo Newsletteru uvozuje.

Filip Šebesta

Zářijové číslo Newsletteru Institutu Václava Klause ve formátu PDF je ke stažení zde.

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu