Klaus.cz


Hlavní strana » Dokumenty » Pan opat Pojezdný „očima…


Pan opat Pojezdný „očima jiných“

Dokumenty, 26. 6. 2018

Pana opata Pojezdného si – ač člověk necírkevní – nesmírně vážím. Setkat se s ním, v soukromí i v překrásném strahovském kostele a klášteře, je pro mne vždy zážitkem. A neostýchám se říci svátkem.

Byl jsem vyzván, abych do publikace, která je připravována u příležitosti volby nového opata kláštera bratří Premonstrátů na Strahově, napsal pár řádek. Usmívám se, že jsem byl zcela správně zařazen do oddílu „očima jiných“. Tedy očima těch, kteří – ač se dívají zvenku – se panem opatem Pojezdným vždy cítili být osloveni. Očima těch, kteří vnímají ohromný přesah pana opata do celé naší společnosti.

Jeho přirozený, nevyumělkovaný a zdánlivě jednoduchý pohled na svět, jeho moudrost, jeho civilnost při kázáních, jeho cit pro realitu dneška (jak v naší zemi, kterou má tak rád, tak v celé Evropě), jeho odvaha k vyslovení názorů, které nemohou být všemi považovány za zcela politicky (či doktrinálně) korektní. Jeho kárání nejsou deklaratorní recitací, jsou laskavé a přívětivé, nejsou kázavé. Vyjadřují pochopení s našimi slabostmi. Jsou rozmluvou s námi, nutí nás přemýšlet, jsou živé, nikoli tezovité.

Jeho opuštění opatské funkce je příliš předčasné, my starší než on to chápeme jako sdělení, že už i náš čas nastal. To nám neměl dělat.

Jednotlivosti jsou druhotné, měl by dominovat celek. Tak je to i v mém případě s panem opatem Pojezdným. Přesto jednu jednotlivost zmínit musím – skleničku dobré slivovice po štědrovečerní půlnoční mši v jeho kanceláři. Je to pro nás s manželkou každoročním zážitkem.

Václav Klaus

Text vyšel ve speciální publikaci k životnímu jubileu J. M. Michaela Josefa Pojezdného O.Praem 70 opata strahovského 6. června 2018

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu